Previous Spreekmoment Next

Raadsavonden 12-05-2011

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering van de commissie raadsavonden

 • Datum: 12-05-2011

openAgendapunten

 • Information
  1. Opening

  1. Opening

  De voorzitter opent met een moment van stilte.
  Read more

 • Information
  2. Vaststelling agenda

  2. Vaststelling agenda

  t betrekking op het bestuursakkoord tussen het Rijk en de VNG. De motie wordt aangehouden omdat het onderwerp bestuursakkoord voor de raadsavond van 26 mei 2011 wordt geagendeerd.
  De agenda wordt voor het overige conform vastgesteld....
  Read more

 • Information
  3. Installatie Bianca de Vos - Behr

  3. Installatie Bianca de Vos - Behr

  Bianca de Vos-Behr wordt geïnstalleerd als lid van de raad. Zij is de opvolger van Martin Benjamins (SP).
  Read more

 • Information
  4. Mondelinge vragen

  4. Mondelinge vragen

  Bargeman geeft aan dat de antwoorden aan de orde komen bij de bespreking van het totaalplaatje. Dat komt op 24 mei aan de orde in het college en wordt daarna aan de raad voorgelegd....
  Read more

 • Information
  5. Vaststelling besluitenlijst van 28 april

  5. Vaststelling besluitenlijst van 28 april

  De besluitenlijst wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteld.
  Read more

 • Information
  6. Sluiting besluitvormend gedeelte

  6. Sluiting besluitvormend gedeelte

  De voorzitter sluit het besluitvormend gedeelte.
  Read more

 • Information
  1. Opening

  1. Opening

  De voorzitter opent het informerend gedeelte van de raadsavond.
  Read more

 • Information
  2. Spreekrecht

  2. Spreekrecht

  Er heeft zich niemand aangemeld voor het spreekrecht.
  Read more

 • Information
  3. Beleidsplan openbare verlichting

  3. Beleidsplan openbare verlichting

  aarop dat is terug te vinden in de begroting....
  Read more

 • Information
  4. Herstructurering Stationsplein

  4. Herstructurering Stationsplein

  De raad laat zich informeren over de plannen voor de herstructurering van het Stationsplein.
  Read more

 • Information
  5. Sluiting informerend blok

  5. Sluiting informerend blok

  De voorzitter sluit het informerend gedeelte en daarmee de raadsavond.
  Read more

 

Embed code:

Raadsavonden 12-05-2011
Hierbij wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering van de commissie raadsavonden

Datum: 12-05-2011

Onderdelen

1. Opening

 
De voorzitter opent met een moment van stilte.
Besluiten Raadszaal
K.B. Loohuis (burgemeester)
00:00:31

2. Vaststelling agenda

 
Op verzoek van Slottje (D66) haalt de raad het punt Verordening gemeentelijke van de agenda. Het zal opnieuw worden geagendeerd voor de raadsavond van 26 mei 2011 met enkele ambtshalve aanpassingen.
Verder kondigt Fidom (GroenLinks) een motie aan vreemd aan de orde van de dag. De motie heeft betrekking op het bestuursakkoord tussen het Rijk en de VNG. De motie wordt aangehouden omdat het onderwerp bestuursakkoord voor de raadsavond van 26 mei 2011 wordt geagendeerd.
De agenda wordt voor het overige conform vastgesteld.
K.B. Loohuis (burgemeester)
00:00:11
C. Slottje (D66)
00:02:00
K.B. Loohuis (burgemeester)
00:00:49
H. Loof (PvdA)
00:00:10
Onbekende spreker
00:00:33
H. Reinders (CDA)
00:00:26
C. Slottje (D66)
00:00:41
H. Reinders (CDA)
00:00:02
G. Vos (ChristenUnie)
00:00:17
J.H. Steenbergen (Gemeentebelangen)
00:00:05
G. Fidom (GroenLinks)
00:00:04
K.B. Loohuis (burgemeester)
00:00:02
H. Reinders (CDA)
00:00:11
K.B. Loohuis (burgemeester)
00:00:12
C. Slottje (D66)
00:00:07
K.B. Loohuis (burgemeester)
00:00:18
G. Fidom (GroenLinks)
00:00:12
K.B. Loohuis (burgemeester)
00:00:36
G. Fidom (GroenLinks)
00:00:21
K.B. Loohuis (burgemeester)
00:00:14

3. Installatie Bianca de Vos - Behr

 
Bianca de Vos-Behr wordt geïnstalleerd als lid van de raad. Zij is de opvolger van Martin Benjamins (SP).
K.B. Loohuis (burgemeester)
00:00:28
A. van der Haar (VVD)
00:00:04
K.B. Loohuis (burgemeester)
00:00:31
Schorsing
K.B. Loohuis (burgemeester)
00:01:09
B. de Vos-Behr (SP)
00:00:03
K.B. Loohuis (burgemeester)
00:00:37
Schorsing
K.B. Loohuis (burgemeester)
00:00:08

4. Mondelinge vragen

 
- Fidom (GroenLinks) stelt een vraag over het afschaffen van het fietsexamen. Wethouder Eerenstein geeft aan dat dit niet wordt afgeschaft. Het krantenbericht daarover berust op een misverstand.
- Fidom (GroenLinks) en Steenbergen (Gemeentebelangen) stellen vragen over De Tamboer. Wethouder Bargeman geeft aan dat de antwoorden aan de orde komen bij de bespreking van het totaalplaatje. Dat komt op 24 mei aan de orde in het college en wordt daarna aan de raad voorgelegd.
K.B. Loohuis (burgemeester)
00:00:15
G. Fidom (GroenLinks)
00:01:04
T. Eerenstein (wethouder)
00:01:03
G. Fidom (GroenLinks)
00:00:13
K.B. Loohuis (burgemeester)
00:00:21
G. Fidom (GroenLinks)
00:01:07
J.H. Steenbergen (Gemeentebelangen)
00:04:03
J.H. Borgman (CDA)
00:05:07
G. Fidom (GroenLinks)
00:01:00
J.H. Steenbergen (Gemeentebelangen)
00:00:50
K.B. Loohuis (burgemeester)
00:00:04
J.H. Steenbergen (Gemeentebelangen)
00:00:01
K.B. Loohuis (burgemeester)
00:00:11
J.H. Steenbergen (Gemeentebelangen)
00:00:04
K.B. Loohuis (burgemeester)
00:00:10
J.H. Borgman (CDA)
00:00:38
K.B. Loohuis (burgemeester)
00:00:05

5. Vaststelling besluitenlijst van 28 april

 
De besluitenlijst wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteld.
K.B. Loohuis (burgemeester)
00:00:07

6. Sluiting besluitvormend gedeelte

 
De voorzitter sluit het besluitvormend gedeelte.
K.B. Loohuis (burgemeester)
00:00:12
Informeren Raadszaal

1. Opening

 
De voorzitter opent het informerend gedeelte van de raadsavond.

2. Spreekrecht

 
Er heeft zich niemand aangemeld voor het spreekrecht.

3. Beleidsplan openbare verlichting

 
De raad laat zich informeren over de stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling van een beleidsplan openbare verlichting.

Wethouder Eerenstein zegt toe dat de raad wordt geïnformeerd over het resultaat van eerdere besparingsacties in de openbare verlichting en de wijze waarop dat is terug te vinden in de begroting.
E. van Heugten-Steenbergen (VVD)
00:00:25
T. Eerenstein (wethouder)
00:01:20
M. Hamstra-Ytsma (medewerkster ingenieursbureau)
00:25:46
T. Eerenstein (wethouder)
00:00:53
E. van Heugten-Steenbergen (VVD)
00:00:13
A.M. Tuit (PvdA)
00:00:37
T. Eerenstein (wethouder)
00:01:00
I.G. Emmens (PvdA)
00:00:46
M. Hamstra-Ytsma (medewerkster ingenieursbureau)
00:00:36
J. Bekkering (ChristenUnie)
00:00:41
M. Hamstra-Ytsma (medewerkster ingenieursbureau)
00:00:29
G. Vos (ChristenUnie)
00:00:48
T. Eerenstein (wethouder)
00:00:23
G. Vos (ChristenUnie)
00:01:00
T. Eerenstein (wethouder)
00:00:06
M. Hamstra-Ytsma (medewerkster ingenieursbureau)
00:01:48
E. van Heugten-Steenbergen (VVD)
00:00:01
G. Vos (ChristenUnie)
00:00:14
E. van Heugten-Steenbergen (VVD)
00:00:14
J. Bekkering (ChristenUnie)
00:00:23
M. Hamstra-Ytsma (medewerkster ingenieursbureau)
00:00:06
J. Bekkering (ChristenUnie)
00:00:59
M. Hamstra-Ytsma (medewerkster ingenieursbureau)
00:00:10
E. van Heugten-Steenbergen (VVD)
00:00:06
M. Hamstra-Ytsma (medewerkster ingenieursbureau)
00:00:32
J. Bekkering (ChristenUnie)
00:00:08
T. Eerenstein (wethouder)
00:00:08
J. Bekkering (ChristenUnie)
00:00:34
T. Eerenstein (wethouder)
00:00:36
J. Bekkering (ChristenUnie)
00:00:56
T. Eerenstein (wethouder)
00:00:05
E. van Heugten-Steenbergen (VVD)
00:00:06
B. de Vos-Behr (SP)
00:00:22
M. Hamstra-Ytsma (medewerkster ingenieursbureau)
00:00:02
B. de Vos-Behr (SP)
00:00:05
M. Hamstra-Ytsma (medewerkster ingenieursbureau)
00:00:03
B. de Vos-Behr (SP)
00:01:01
M. Hamstra-Ytsma (medewerkster ingenieursbureau)
00:00:47
B. de Vos-Behr (SP)
00:00:20
M. Hamstra-Ytsma (medewerkster ingenieursbureau)
00:00:05
B. de Vos-Behr (SP)
00:00:04
E. van Heugten-Steenbergen (VVD)
00:00:06
B. de Vos-Behr (SP)
00:00:15
T. Eerenstein (wethouder)
00:00:31
C. Slottje (D66)
00:00:21
M. Hamstra-Ytsma (medewerkster ingenieursbureau)
00:00:07
C. Slottje (D66)
00:00:13
M. Hamstra-Ytsma (medewerkster ingenieursbureau)
00:00:19
C. Slottje (D66)
00:00:10
M. Hamstra-Ytsma (medewerkster ingenieursbureau)
00:00:04
B. Buskes (GroenLinks)
00:02:57
E. van Heugten-Steenbergen (VVD)
00:00:03
M. Hamstra-Ytsma (medewerkster ingenieursbureau)
00:00:02
E. van Heugten-Steenbergen (VVD)
00:00:15
T. Eerenstein (wethouder)
00:01:51
M. Hamstra-Ytsma (medewerkster ingenieursbureau)
00:01:11
E. van Heugten-Steenbergen (VVD)
00:01:04
B. Okken (Gemeentebelangen)
00:01:04
T. Eerenstein (wethouder)
00:01:27
L. Hummel (CDA)
00:01:48
T. Eerenstein (wethouder)
00:01:14
L. Otten (CDA)
00:00:35
T. Eerenstein (wethouder)
00:00:17
E. van Heugten-Steenbergen (VVD)
00:00:10
P. Koekoek (CDA)
00:00:40
M. Hamstra-Ytsma (medewerkster ingenieursbureau)
00:00:31
P. Koekoek (CDA)
00:00:08
M. Hamstra-Ytsma (medewerkster ingenieursbureau)
00:00:01
P. Koekoek (CDA)
00:00:02
M.F. Strolenberg (VVD)
00:00:44
T. Eerenstein (wethouder)
00:00:04
M.F. Strolenberg (VVD)
00:00:04
T. Eerenstein (wethouder)
00:00:20
M.F. Strolenberg (VVD)
00:00:16
T. Eerenstein (wethouder)
00:00:09
E. van Heugten-Steenbergen (VVD)
00:00:13
M. Hamstra-Ytsma (medewerkster ingenieursbureau)
00:00:02
E. van Heugten-Steenbergen (VVD)
00:00:08

4. Herstructurering Stationsplein

 
De raad laat zich informeren over de plannen voor de herstructurering van het Stationsplein.
E. van Heugten-Steenbergen (VVD)
00:00:10
G. Vos (ChristenUnie)
00:00:04
E. van Heugten-Steenbergen (VVD)
00:00:06
B. Okken (Gemeentebelangen)
00:00:04
E. van Heugten-Steenbergen (VVD)
00:00:07
B. Okken (Gemeentebelangen)
00:00:02
Schorsing
E. van Heugten-Steenbergen (VVD)
00:00:31
A.W. Hiemstra (wethouder)
00:06:22
E. Kuipers (ambtelijke ondersteuning)
00:13:21
J. Bekkering (ChristenUnie)
00:00:09
E. Kuipers (ambtelijke ondersteuning)
00:00:25
J. Bekkering (ChristenUnie)
00:00:08
E. Kuipers (ambtelijke ondersteuning)
00:02:11
E. van Heugten-Steenbergen (VVD)
00:00:06
L. Otten (CDA)
00:00:14
E. Kuipers (ambtelijke ondersteuning)
00:00:33
B. Okken (Gemeentebelangen)
00:00:35
E. van Heugten-Steenbergen (VVD)
00:00:13
E. Kuipers (ambtelijke ondersteuning)
00:00:04
B. Okken (Gemeentebelangen)
00:00:07
A.W. Hiemstra (wethouder)
00:01:03
G. Vos (ChristenUnie)
00:00:17
E. Kuipers (ambtelijke ondersteuning)
00:00:56
W. van Regteren (VVD)
00:00:40
E. Kuipers (ambtelijke ondersteuning)
00:00:27
M.F. Strolenberg (VVD)
00:00:56
E. Kuipers (ambtelijke ondersteuning)
00:00:04
E. van Heugten-Steenbergen (VVD)
00:00:02
E. Kuipers (ambtelijke ondersteuning)
00:00:06
E. van Heugten-Steenbergen (VVD)
00:00:04
L. Hummel (CDA)
00:00:16
E. Kuipers (ambtelijke ondersteuning)
00:00:23
B. Buskes (GroenLinks)
00:01:01
E. van Heugten-Steenbergen (VVD)
00:00:05
E. Kuipers (ambtelijke ondersteuning)
00:00:44
E. van Heugten-Steenbergen (VVD)
00:00:05
B. Buskes (GroenLinks)
00:00:03
E. Kuipers (ambtelijke ondersteuning)
00:00:32
H. Bouius-Feijen (CDA)
00:00:24
A.W. Hiemstra (wethouder)
00:00:25
H. Bouius-Feijen (CDA)
00:00:02
E. van Heugten-Steenbergen (VVD)
00:00:02
H. Bouius-Feijen (CDA)
00:00:10
B. de Vos-Behr (SP)
00:00:24
E. Kuipers (ambtelijke ondersteuning)
00:00:35
E. van Heugten-Steenbergen (VVD)
00:00:12

5. Sluiting informerend blok

 
De voorzitter sluit het informerend gedeelte en daarmee de raadsavond.
E. van Heugten-Steenbergen (VVD)
00:00:09
Spreker informatie
K.B. Loohuis,

K.B. Loohuis,

(burgemeester)

Persoonlijke pagina
C. Slottje,

C. Slottje,

(D66)

Persoonlijke pagina
H. Loof,

H. Loof,

(PvdA)

Persoonlijke pagina
Onbekende spreker,

Onbekende spreker,

Persoonlijke pagina
H. Reinders,

H. Reinders,

(CDA)

Persoonlijke pagina
G. Vos,

G. Vos,

(ChristenUnie)

Persoonlijke pagina
J.H. Steenbergen,

J.H. Steenbergen,

(Gemeentebelangen)

Persoonlijke pagina
G. Fidom,

G. Fidom,

(GroenLinks)

Persoonlijke pagina
A. van der Haar,

A. van der Haar,

(VVD)

Persoonlijke pagina
B. de Vos-Behr,

B. de Vos-Behr,

(SP)

Persoonlijke pagina
T. Eerenstein,

T. Eerenstein,

(wethouder)

Persoonlijke pagina
J.H. Borgman,

J.H. Borgman,

(CDA)

Persoonlijke pagina
E. van Heugten-Steenbergen,

E. van Heugten-Steenbergen,

(VVD)

Persoonlijke pagina
M. Hamstra-Ytsma,

M. Hamstra-Ytsma,

(medewerkster ingenieursbureau)

Persoonlijke pagina
A.M. Tuit,

A.M. Tuit,

(PvdA)

Persoonlijke pagina
I.G. Emmens,

I.G. Emmens,

(PvdA)

Persoonlijke pagina
J. Bekkering,

J. Bekkering,

(ChristenUnie)

Persoonlijke pagina
B. Buskes,

B. Buskes,

(GroenLinks)

Persoonlijke pagina
B. Okken,

B. Okken,

(Gemeentebelangen)

Persoonlijke pagina
L. Hummel,

L. Hummel,

(CDA)

Persoonlijke pagina
L. Otten,

L. Otten,

(CDA)

Persoonlijke pagina
P. Koekoek,

P. Koekoek,

(CDA)

Persoonlijke pagina
M.F. Strolenberg,

M.F. Strolenberg,

(VVD)

Persoonlijke pagina
A.W. Hiemstra,

A.W. Hiemstra,

(wethouder)

Persoonlijke pagina
E. Kuipers,

E. Kuipers,

(ambtelijke ondersteuning)

Persoonlijke pagina
W. van Regteren,

W. van Regteren,

(VVD)

Persoonlijke pagina
H. Bouius-Feijen,

H. Bouius-Feijen,

(CDA)

Persoonlijke pagina
Filter

Selecteer spreker(s):

Wanneer u sprekers selecteert, wordt de agendapuntenlijst automatisch ververst.
 • K.B. Loohuis, (Dhr.)
 • C. Slottje, (Dhr.)
 • H. Loof, (Dhr.)
 • Onbekende spreker, (Dhr.)
 • H. Reinders, (Dhr.)
 • G. Vos, (Dhr.)
 • J.H. Steenbergen, (Dhr.)
 • G. Fidom, (Dhr.)
 • A. van der Haar, (Dhr.)
 • B. de Vos-Behr, (Mevr.)
 • T. Eerenstein, (Dhr.)
 • J.H. Borgman, (Dhr.)
 • E. van Heugten-Steenbergen, (Mevr.)
 • M. Hamstra-Ytsma, (Mevr.)
 • A.M. Tuit, (Dhr.)
 • I.G. Emmens, (Mevr.)
 • J. Bekkering, (Dhr.)
 • B. Buskes, (Dhr.)
 • B. Okken, (Dhr.)
 • L. Hummel, (Dhr.)
 • L. Otten, (Dhr.)
 • P. Koekoek, (Dhr.)
 • M.F. Strolenberg, (Dhr.)
 • A.W. Hiemstra, (Dhr.)
 • E. Kuipers, (Dhr.)
 • W. van Regteren, (Dhr.)
 • H. Bouius-Feijen, (Mevr.)

Selecteer agenda(en):

Wanneer u agendapunten selecteert, wordt de sprekerslijst automatisch ververst.
 • 1. Opening
 • 2. Vaststelling agenda
 • 3. Installatie Bianca de Vos - Behr
 • 4. Mondelinge vragen
 • 5. Vaststelling besluitenlijst van 28 april
 • 6. Sluiting besluitvormend gedeelte
 • 1. Opening
 • 2. Spreekrecht
 • 3. Beleidsplan openbare verlichting
 • 4. Herstructurering Stationsplein
 • 5. Sluiting informerend blok

Automatisch verversen:


Welkom bij Politiek Archief!

Het vinden van raadsinformatie op overheidswebsites is vaak niet gemakkelijk. Informatie over wat raadsleden stemmen en waarover ze praten is vaak verborgen of helemaal niet aanwezig. Terwijl transparantie juist zo belangrijk is om de (lokale) democratie goed te laten werken. Politiek Archief brengt verandering; met Politiek Archief worden de vergaderingen van de lokale politiek inzichtelijk, doorzoekbaar én toegankelijk!

Politiek Archief bevat zo’n 90.000 uur aan audio-/video-opnames van vergaderingen die in de lokale politiek hebben plaatsgevonden. Denk hierbij aan gemeenteraadsvergaderingen, commissievergaderingen en vergaderingen van de Provinciale Staten. Deze opnames zijn bewerkt: ze zijn opgeknipt op agendapunt en spreker. Zo is heel specifiek te benaderen wanneer wat besproken is. Ook is het schriftelijk verslag van de vergadering (indien aanwezig) toegevoegd en zijn de bijbehorende stukken opgenomen in Politiek Archief. Uiteraard betreft het hier louter openbare informatie.

Zodoende is de informatie in Politiek Archief via verschillende invalshoeken te benaderen. Er kan gezocht worden op politiek thema, op partij, op spreker, op stemverhouding, noem maar op! En dat beperkt zich niet tot de gemeentegrenzen. Wat is er door de PvdA in Rotterdam en Leiden het afgelopen half jaar ingebracht over het thema basisonderwijs? En hoe is er gestemd over de motie over de sloop van het zwembad in Roermond? Hoeveel uur heeft de raad van Schagen de afgelopen twee jaar vergaderd? Dit soort vragen zijn voortaan gemakkelijk te beantwoorden met behulp van Politiek Archief. Politiek Archief verzamelt en combineert informatie en maakt deze op een slimme manier doorzoekbaar, zodat de politiek gemakkelijk toegankelijk wordt voor eenieder die hierin is geïnteresseerd.

Politiek Archief is een initiatief van NotuBiz. Momenteel zijn alle lokale overheden die hun verslaglegging door NotuBiz laten verzorgen opgenomen in Politiek Archief. Het is voor iedere overheidsinstelling mogelijk zich aan te sluiten bij Politiek Archief. Onder ‘Meedoen’ vindt u hier meer informatie over. Voor overige vragen of opmerkingen kunt u ons benaderen via de gegevens op de contactpagina.

Politiek Archief is een open initiatief waar alle politieke vergaderingen in kunnen worden opgenomen. Daarvoor moet de verslaglegging van de vergaderingen wel conform de eigenschappen van Politiek Archief verzorgd zijn. Anders ontstaat er een ongeordende database die nagenoeg waardeloos wordt doordat de informatie die is opgenomen niet eenduidig en dus moeilijk te doorzoeken is. Wilt u meer informatie over het toetreden tot Politiek Archief? Neem dan contact met ons op via de contactpagina!


Politiek Archief

Mail: secretariaat@politiekarchief.nl

Telefoon: 010-7890990


<
Verfijn zoekopdracht

Resultaten


 • Geen producten gevonden

Geen producten gevonden

 • Geen producten gevonden

 • Naam
 • Organisatie
 • Partij

Geen producten gevonden