Previous Spreekmoment Next

Gemeenteraad 07-07-2009

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering van de commissie gemeenteraad

 • Datum: 07-07-2009

openAgendapunten

 • Information
  1. Opening

  1. Opening


  Read more

 • Information
  2. Vaststelling van de agenda

  2. Vaststelling van de agenda


  Read more

 • Information
  3. Spreekrecht voor burgers

  3. Spreekrecht voor burgers


  Read more

 • Information
  4. Vragenronde

  4. Vragenronde


  Read more

 • Information
  5. Vaststelling van de notulen van 26 mei 2009

  5. Vaststelling van de notulen van 26 mei 2009


  Read more

 • Information
  6. Vragen ex artikel 26 (zie bijlage A)

  6. Vragen ex artikel 26 (zie bijlage A)


  Read more

 • Information
  7. Ingekomen stukken en mededelingen

  7. Ingekomen stukken en mededelingen


  Read more

 • Information
  8a. Instellen van de commissie van stemopneming ten behoeve van de in deze vergadering plaatsvindende benoeming in de raadscommissie

  8a. Instellen van de commissie van stemopneming ten behoeve van de in deze vergadering plaatsvindende benoeming in de raadscommissie


  Read more

 • Information
  8b. Voorstel tot benoeming van de heer A. van Spronsen tot lid van de raadscommissie Maatschappelijke Omgeving

  8b. Voorstel tot benoeming van de heer A. van Spronsen tot lid van de raadscommissie Maatschappelijke Omgeving


  Read more

 • Information
  9. Vaststelling van besluiten waarover geen beraadslaging plaatsvindt (hamerstukken)

  9. Vaststelling van besluiten waarover geen beraadslaging plaatsvindt (hamerstukken)


  Read more

 • Information
  9.1. Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit voor het perceel Nieuwe Tuinen 46a - 48 te De Lier

  9.1. Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit voor het perceel Nieuwe Tuinen 46a - 48 te De Lier


  Read more

 • Information
  9.2. Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit voor de percelen Kapelland 1 en 1a te De Lier

  9.2. Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit voor de percelen Kapelland 1 en 1a te De Lier


  Read more

 • Information
  9.3. Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit op het perceel Nieuweweg 57k, Kartcentrum Racing Inn te Poeldijk

  9.3. Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit op het perceel Nieuweweg 57k, Kartcentrum Racing Inn te Poeldijk


  Read more

 • Information
  9.4. Voorstel tot beschikbaarstelling van een budget voor het vervroegd opstellen van het Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2014

  9.4. Voorstel tot beschikbaarstelling van een budget voor het vervroegd opstellen van het Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2014


  Read more

 • Information
  9.5. Voorstel tot vaststelling van het milieujaarverslag 2008

  9.5. Voorstel tot vaststelling van het milieujaarverslag 2008


  Read more

 • Information
  9.7. Voorstel tot aansluiting van de Lange Broekweg op de nieuwe rotonde Veilingroute/Verlengde Veilingroute (3-in-1 project)

  9.7. Voorstel tot aansluiting van de Lange Broekweg op de nieuwe rotonde Veilingroute/Verlengde Veilingroute (3-in-1 project)


  Read more

 • Information
  9.9. Voorstel tot het vrijgeven voor inspraak van het ontwerp "Ruimtelijk ontwikkelingskader 's-Gravenzande 2020"

  9.9. Voorstel tot het vrijgeven voor inspraak van het ontwerp "Ruimtelijk ontwikkelingskader 's-Gravenzande 2020"


  Read more

 • Information
  9.10. Verzoek tot het onttrekken van een gedeelte van het perceel, kadastraal bekend gemeente Wateringen, sectie A, nr. 6984, plaatselijk bekend Kerklaan 55 te Wateringen aan het openbaar verkeer

  9.10. Verzoek tot het onttrekken van een gedeelte van het perceel, kadastraal bekend gemeente Wateringen, sectie A, nr. 6984, plaatselijk bekend Kerklaan 55 te Wateringen aan het openbaar verkeer


  Read more

 • Information
  9.11. Voorstel tot vaststelling van de nota Vrijwilligersbeleid 2009-2012 "De onmisbare kracht"

  9.11. Voorstel tot vaststelling van de nota Vrijwilligersbeleid 2009-2012 "De onmisbare kracht"


  Read more

 • Information
  9.12. Voorstel tot vaststelling van de Verordening Langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand Westland

  9.12. Voorstel tot vaststelling van de Verordening Langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand Westland


  Read more

 • Information
  9.13. Voorstel tot vaststelling van de tweede wijziging van de Verordening Activering en reïntegratie in verband met de inwerkingtreding van de Wet Stap

  9.13. Voorstel tot vaststelling van de tweede wijziging van de Verordening Activering en reïntegratie in verband met de inwerkingtreding van de Wet Stap


  Read more

 • Information
  9.14. Voorstel tot vaststelling van de nota Visie Dienstverlening Dichtbij

  9.14. Voorstel tot vaststelling van de nota Visie Dienstverlening Dichtbij


  Read more

 • Information
  9.15. Voorstel tot vaststelling van het Meerjarenperspectief taakveld grondbedrijf (MPG) 2009-2012

  9.15. Voorstel tot vaststelling van het Meerjarenperspectief taakveld grondbedrijf (MPG) 2009-2012


  Read more

 • Information
  9.16. Versoberde reconstructie IRG-De Baak, deel Baakwoning

  9.16. Versoberde reconstructie IRG-De Baak, deel Baakwoning


  Read more

 • Information
  9.17. Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet voor de nieuwbouw van de scouting Poeldijk

  9.17. Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet voor de nieuwbouw van de scouting Poeldijk


  Read more

 • Information
  9.18. Voorstel tot aanpassing gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Midden-Delfland

  9.18. Voorstel tot aanpassing gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Midden-Delfland


  Read more

 • Information
  9.19. Voorstel om geen zienswijze in te dienen over de Meerjarenbegroting 2010-2013 HulpverleningsRegio Haaglanden (HRH)

  9.19. Voorstel om geen zienswijze in te dienen over de Meerjarenbegroting 2010-2013 HulpverleningsRegio Haaglanden (HRH)


  Read more

 • Information
  9.20. Voorstel tot intrekking van de Verordening kwaliteitsregeling peuterspeelzalen Westland 2006

  9.20. Voorstel tot intrekking van de Verordening kwaliteitsregeling peuterspeelzalen Westland 2006


  Read more

 • Information
  9.6. Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet voor een autotunnel nabij Westerlee onder de 2de Ontsluitingsweg Hoek van Holland (3-in-1 project)

  9.6. Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet voor een autotunnel nabij Westerlee onder de 2de Ontsluitingsweg Hoek van Holland (3-in-1 project)


  Read more

 • Information
  10. Beraadslaging ten aanzien van het door het college voorgenomen onderzoek inzake de doelmatigheid en doeltreffendheid van de sturing door de gemeente binnen de opdrachtgever & opdrachtnemerrelatie in het project Bernadetteschool

  10. Beraadslaging ten aanzien van het door het college voorgenomen onderzoek inzake de doelmatigheid en doeltreffendheid van de sturing door de gemeente binnen de opdrachtgever & opdrachtnemerrelatie in het project Bernadetteschool


  Read more

 • Information
  11. Beraadslaging over de brief van het door het college inzake de Verdilaan en omgeving, resultaten externe quick-scan (d.d. 1 juli 2009) en de beantwoording van de ingediende vragen van de fracties

  11. Beraadslaging over de brief van het door het college inzake de Verdilaan en omgeving, resultaten externe quick-scan (d.d. 1 juli 2009) en de beantwoording van de ingediende vragen van de fracties


  Read more

 • Information
  Sluiting

  Sluiting


  Read more

 

Embed code:

Gemeenteraad 07-07-2009
Hierbij wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering van de commissie gemeenteraad

Datum: 07-07-2009

Onderdelen

1. Opening

 
J. van der Tak (burgemeester)
00:02:12

2. Vaststelling van de agenda

 
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:26
B.A. Doelman (LPF Westland)
00:00:15
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:21
B.A. Doelman (LPF Westland)
00:00:01
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:32
M.R. Ouwendijk (GemeenteBelang Westland)
00:00:11
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:16

3. Spreekrecht voor burgers

 
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:33
K. Hofstede (inspreker)
00:05:23
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:45
S. Zuiderwijk (inspreker)
00:02:16
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:52
C. Noordam (Kern Overleg Maasdijk)
00:03:29
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:44
B. van Harten (voorzitter Kunsthuis 18)
00:05:18
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:50
H. van den Bos (SRMO)
00:00:09
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:01
H. van den Bos (SRMO)
00:03:22
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:20

4. Vragenronde

 
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:44
C.L.J. Duijvesteijn (CDA)
00:00:09
L.G. Boekestijn (GemeenteBelang Westland)
00:01:17
J. van der Tak (burgemeester)
00:02:35
C.L.J. Duijvesteijn (CDA)
00:00:07
L.G. Boekestijn (GemeenteBelang Westland)
00:00:04
C.L.J. Duijvesteijn (CDA)
00:00:35
D. van der Meer (LPF Westland)
00:01:16
J. van der Tak (burgemeester)
00:04:04
C.L.J. Duijvesteijn (CDA)
00:00:04
D. van der Meer (LPF Westland)
00:00:13
M. el Mokaddem (Progressief Westland)
00:00:27
C.L.J. Duijvesteijn (CDA)
00:00:07
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:31
M. el Mokaddem (Progressief Westland)
00:00:07
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:01
M. el Mokaddem (Progressief Westland)
00:00:04
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:04
C.L.J. Duijvesteijn (CDA)
00:00:03
M. el Mokaddem (Progressief Westland)
00:00:08
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:05
C.L.J. Duijvesteijn (CDA)
00:00:12
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:16
J.A. Gardien-Reinders (LPF Westland)
00:01:21
A.W. Meijer (wethouder)
00:02:14
J.A. Gardien-Reinders (LPF Westland)
00:00:15
A.W. Meijer (wethouder)
00:00:42
G.J. Alleblas-Behrtel (Progressief Westland)
00:00:28
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:08
A.W. Meijer (wethouder)
00:00:33
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:18
J.C. Vreugdenhil (CDA)
00:01:42
Goeij-van der Klugt M.A.A. de (wethouder)
00:01:54
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:07
J.C. Vreugdenhil (CDA)
00:00:53
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:04
J.C. Vreugdenhil (CDA)
00:00:05
D. van der Meer (LPF Westland)
00:00:15
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:05
Goeij-van der Klugt M.A.A. de (wethouder)
00:00:37
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:41
C.L.J. Duijvesteijn (CDA)
00:00:50
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:18

5. Vaststelling van de notulen van 26 mei 2009

 
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:21

6. Vragen ex artikel 26 (zie bijlage A)

 
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:13
J.G.M. Witkamp (LPF Westland)
00:00:10
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:07
J.J. van Rossum (CDA)
00:00:08
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:12

7. Ingekomen stukken en mededelingen

 
J. van der Tak (burgemeester)
00:01:40

8a. Instellen van de commissie van stemopneming ten behoeve van de in deze vergadering plaatsvindende benoeming in de raadscommissie

 
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:23

8b. Voorstel tot benoeming van de heer A. van Spronsen tot lid van de raadscommissie Maatschappelijke Omgeving

 
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:26
A.C.M. van Vliet-Vijverberg (CDA)
00:00:14
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:11
G.J. Alleblas-Behrtel (Progressief Westland)
00:00:37
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:07
Schorsing
J. van der Tak (burgemeester)
00:01:23
C.A. Vis (LPF Westland)
00:00:13
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:29

9. Vaststelling van besluiten waarover geen beraadslaging plaatsvindt (hamerstukken)

 
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:06

9.1. Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit voor het perceel Nieuwe Tuinen 46a - 48 te De Lier

 

VOORSTEL TOT HET NEMEN VAN EEN VOORBEREIDINGSBESLUIT VOOR HET PERCEEL NIEUWE TUINEN 46A - 48 TE DE LIER

 • L.G. Boekestijn
 • M.R. Ouwendijk
 • G.H. Jansen
 • A.J.W. Remmerswaal
 • Kooistra-van Iperen G.
 • J. de Nooy
 • L.P. Geubbels
 • G. Prins
 • R.K. Keizer
 • F.C. Rijneveen
 • A.P. van der Meer
 • A.C.M. van Vliet-Vijverberg
 • R.G.M. Duijvestijn
 • A.J.A. Wijten
 • J.J. van Rossum
 • J. Bogaard
 • C. Verbree
 • C.L.J. Duijvesteijn
 • J.C. Vreugdenhil
 • N.M.F. van Rijn
 • J.W. van den Beukel
 • T.H.A.M. Spanbroek
 • M. Buitelaar
 • Wilk-van van der Baren E.W.
 • C.Y. van Staalduinen
 • M. Elema
 • M. el Mokaddem
 • U.M. Spaans
 • G.J. Alleblas-Behrtel
 • J.A. Prins
 • J.A. Gardien-Reinders
 • C.A. Vis
 • B.A. Doelman
 • D. van der Meer
 • J.G.M. Witkamp
 • J.W. Koolstra
 • A. van Heteren
 • GemeenteBelang Westland
 • CDA
 • VVD
 • Progressief Westland
 • LPF Westland
 • ChristenUnie-SGP
 
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:07

9.2. Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit voor de percelen Kapelland 1 en 1a te De Lier

 

VOORSTEL TOT HET NEMEN VAN EEN VOORBEREIDINGSBESLUIT VOOR DE PERCELEN KAPELLAND 1 EN 1A TE DE LIER

 • L.G. Boekestijn
 • M.R. Ouwendijk
 • G.H. Jansen
 • A.J.W. Remmerswaal
 • Kooistra-van Iperen G.
 • J. de Nooy
 • L.P. Geubbels
 • G. Prins
 • R.K. Keizer
 • F.C. Rijneveen
 • A.P. van der Meer
 • A.C.M. van Vliet-Vijverberg
 • R.G.M. Duijvestijn
 • A.J.A. Wijten
 • J.J. van Rossum
 • J. Bogaard
 • C. Verbree
 • C.L.J. Duijvesteijn
 • J.C. Vreugdenhil
 • N.M.F. van Rijn
 • J.W. van den Beukel
 • T.H.A.M. Spanbroek
 • M. Buitelaar
 • Wilk-van van der Baren E.W.
 • C.Y. van Staalduinen
 • M. Elema
 • M. el Mokaddem
 • U.M. Spaans
 • G.J. Alleblas-Behrtel
 • J.A. Prins
 • J.A. Gardien-Reinders
 • C.A. Vis
 • B.A. Doelman
 • D. van der Meer
 • J.G.M. Witkamp
 • J.W. Koolstra
 • A. van Heteren
 • GemeenteBelang Westland
 • CDA
 • VVD
 • Progressief Westland
 • LPF Westland
 • ChristenUnie-SGP
 
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:05

9.3. Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit op het perceel Nieuweweg 57k, Kartcentrum Racing Inn te Poeldijk

 

VOORSTEL TOT HET NEMEN VAN EEN VOORBEREIDINGSBESLUIT OP HET PERCEEL NIEUWEWEG 57K, KARTCENTRUM RACING INN TE POELDIJK

 • L.G. Boekestijn
 • M.R. Ouwendijk
 • G.H. Jansen
 • A.J.W. Remmerswaal
 • Kooistra-van Iperen G.
 • J. de Nooy
 • L.P. Geubbels
 • G. Prins
 • R.K. Keizer
 • F.C. Rijneveen
 • A.P. van der Meer
 • A.C.M. van Vliet-Vijverberg
 • R.G.M. Duijvestijn
 • A.J.A. Wijten
 • J.J. van Rossum
 • J. Bogaard
 • C. Verbree
 • C.L.J. Duijvesteijn
 • J.C. Vreugdenhil
 • N.M.F. van Rijn
 • J.W. van den Beukel
 • T.H.A.M. Spanbroek
 • M. Buitelaar
 • Wilk-van van der Baren E.W.
 • C.Y. van Staalduinen
 • M. Elema
 • M. el Mokaddem
 • U.M. Spaans
 • G.J. Alleblas-Behrtel
 • J.A. Prins
 • J.A. Gardien-Reinders
 • C.A. Vis
 • B.A. Doelman
 • D. van der Meer
 • J.G.M. Witkamp
 • J.W. Koolstra
 • A. van Heteren
 • GemeenteBelang Westland
 • CDA
 • VVD
 • Progressief Westland
 • LPF Westland
 • ChristenUnie-SGP
 
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:21

9.4. Voorstel tot beschikbaarstelling van een budget voor het vervroegd opstellen van het Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2014

 

VOORSTEL TOT BESCHIKBAARSTELLING VAN EEN BUDGET VOOR HET VERVROEGD OPSTELLEN VAN HET GEMEENTELIJK RIOLERINGSPLAN 2010-2014

 • L.G. Boekestijn
 • M.R. Ouwendijk
 • G.H. Jansen
 • A.J.W. Remmerswaal
 • Kooistra-van Iperen G.
 • J. de Nooy
 • L.P. Geubbels
 • G. Prins
 • R.K. Keizer
 • F.C. Rijneveen
 • A.P. van der Meer
 • A.C.M. van Vliet-Vijverberg
 • R.G.M. Duijvestijn
 • A.J.A. Wijten
 • J.J. van Rossum
 • J. Bogaard
 • C. Verbree
 • C.L.J. Duijvesteijn
 • J.C. Vreugdenhil
 • N.M.F. van Rijn
 • J.W. van den Beukel
 • T.H.A.M. Spanbroek
 • M. Buitelaar
 • Wilk-van van der Baren E.W.
 • C.Y. van Staalduinen
 • M. Elema
 • M. el Mokaddem
 • U.M. Spaans
 • G.J. Alleblas-Behrtel
 • J.A. Prins
 • J.A. Gardien-Reinders
 • C.A. Vis
 • B.A. Doelman
 • D. van der Meer
 • J.G.M. Witkamp
 • J.W. Koolstra
 • A. van Heteren
 • GemeenteBelang Westland
 • CDA
 • VVD
 • Progressief Westland
 • LPF Westland
 • ChristenUnie-SGP
 
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:10

9.5. Voorstel tot vaststelling van het milieujaarverslag 2008

 

VOORSTEL TOT VASTSTELLING VAN HET MILIEUJAARVERSLAG 2008

 • L.G. Boekestijn
 • M.R. Ouwendijk
 • G.H. Jansen
 • A.J.W. Remmerswaal
 • Kooistra-van Iperen G.
 • J. de Nooy
 • L.P. Geubbels
 • G. Prins
 • R.K. Keizer
 • F.C. Rijneveen
 • A.P. van der Meer
 • A.C.M. van Vliet-Vijverberg
 • R.G.M. Duijvestijn
 • A.J.A. Wijten
 • J.J. van Rossum
 • J. Bogaard
 • C. Verbree
 • C.L.J. Duijvesteijn
 • J.C. Vreugdenhil
 • N.M.F. van Rijn
 • J.W. van den Beukel
 • T.H.A.M. Spanbroek
 • M. Buitelaar
 • Wilk-van van der Baren E.W.
 • C.Y. van Staalduinen
 • M. Elema
 • M. el Mokaddem
 • U.M. Spaans
 • G.J. Alleblas-Behrtel
 • J.A. Prins
 • J.A. Gardien-Reinders
 • C.A. Vis
 • B.A. Doelman
 • D. van der Meer
 • J.G.M. Witkamp
 • J.W. Koolstra
 • A. van Heteren
 • GemeenteBelang Westland
 • CDA
 • VVD
 • Progressief Westland
 • LPF Westland
 • ChristenUnie-SGP
 
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:04

9.7. Voorstel tot aansluiting van de Lange Broekweg op de nieuwe rotonde Veilingroute/Verlengde Veilingroute (3-in-1 project)

 

VOORSTEL TOT AANSLUITING VAN DE LANGE BROEKWEG OP DE NIEUWE ROTONDE VEILINGROUTE/VERLENGDE VEILINGROUTE (3-IN-1 PROJECT)

 • L.G. Boekestijn
 • M.R. Ouwendijk
 • G.H. Jansen
 • A.J.W. Remmerswaal
 • Kooistra-van Iperen G.
 • J. de Nooy
 • L.P. Geubbels
 • G. Prins
 • R.K. Keizer
 • F.C. Rijneveen
 • A.P. van der Meer
 • A.C.M. van Vliet-Vijverberg
 • R.G.M. Duijvestijn
 • A.J.A. Wijten
 • J.J. van Rossum
 • J. Bogaard
 • C. Verbree
 • C.L.J. Duijvesteijn
 • J.C. Vreugdenhil
 • N.M.F. van Rijn
 • J.W. van den Beukel
 • T.H.A.M. Spanbroek
 • M. Buitelaar
 • Wilk-van van der Baren E.W.
 • C.Y. van Staalduinen
 • M. Elema
 • M. el Mokaddem
 • U.M. Spaans
 • G.J. Alleblas-Behrtel
 • J.A. Prins
 • J.A. Gardien-Reinders
 • C.A. Vis
 • B.A. Doelman
 • D. van der Meer
 • J.G.M. Witkamp
 • J.W. Koolstra
 • A. van Heteren
 • GemeenteBelang Westland
 • CDA
 • VVD
 • Progressief Westland
 • LPF Westland
 • ChristenUnie-SGP
 
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:07

9.9. Voorstel tot het vrijgeven voor inspraak van het ontwerp "Ruimtelijk ontwikkelingskader 's-Gravenzande 2020"

 

VOORSTEL TOT HET VRIJGEVEN VOOR INSPRAAK VAN HET ONTWERP "RUIMTELIJK ONTWIKKELINGSKADER 'S-GRAVENZANDE 2020"

 • L.G. Boekestijn
 • M.R. Ouwendijk
 • G.H. Jansen
 • A.J.W. Remmerswaal
 • Kooistra-van Iperen G.
 • J. de Nooy
 • L.P. Geubbels
 • G. Prins
 • R.K. Keizer
 • F.C. Rijneveen
 • A.P. van der Meer
 • A.C.M. van Vliet-Vijverberg
 • R.G.M. Duijvestijn
 • A.J.A. Wijten
 • J.J. van Rossum
 • J. Bogaard
 • C. Verbree
 • C.L.J. Duijvesteijn
 • J.C. Vreugdenhil
 • N.M.F. van Rijn
 • J.W. van den Beukel
 • T.H.A.M. Spanbroek
 • M. Buitelaar
 • Wilk-van van der Baren E.W.
 • C.Y. van Staalduinen
 • M. Elema
 • M. el Mokaddem
 • U.M. Spaans
 • G.J. Alleblas-Behrtel
 • J.A. Prins
 • J.A. Gardien-Reinders
 • C.A. Vis
 • B.A. Doelman
 • D. van der Meer
 • J.G.M. Witkamp
 • J.W. Koolstra
 • A. van Heteren
 • GemeenteBelang Westland
 • CDA
 • VVD
 • Progressief Westland
 • LPF Westland
 • ChristenUnie-SGP
 
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:06

9.10. Verzoek tot het onttrekken van een gedeelte van het perceel, kadastraal bekend gemeente Wateringen, sectie A, nr. 6984, plaatselijk bekend Kerklaan 55 te Wateringen aan het openbaar verkeer

 

VERZOEK TOT HET ONTTREKKEN VAN EEN GEDEELTE VAN HET PERCEEL, KADASTRAAL BEKEND GEMEENTE WATERINGEN, SECTIE A, NR. 6984, PLAATSELIJK BEKEND KERKLAAN 55 TE WATERINGEN AAN HET OPENBAAR VERKEER

 • L.G. Boekestijn
 • M.R. Ouwendijk
 • G.H. Jansen
 • A.J.W. Remmerswaal
 • Kooistra-van Iperen G.
 • J. de Nooy
 • L.P. Geubbels
 • G. Prins
 • R.K. Keizer
 • F.C. Rijneveen
 • A.P. van der Meer
 • A.C.M. van Vliet-Vijverberg
 • R.G.M. Duijvestijn
 • A.J.A. Wijten
 • J.J. van Rossum
 • J. Bogaard
 • C. Verbree
 • C.L.J. Duijvesteijn
 • J.C. Vreugdenhil
 • N.M.F. van Rijn
 • J.W. van den Beukel
 • T.H.A.M. Spanbroek
 • M. Buitelaar
 • Wilk-van van der Baren E.W.
 • C.Y. van Staalduinen
 • M. Elema
 • M. el Mokaddem
 • U.M. Spaans
 • G.J. Alleblas-Behrtel
 • J.A. Prins
 • J.A. Gardien-Reinders
 • C.A. Vis
 • B.A. Doelman
 • D. van der Meer
 • J.G.M. Witkamp
 • J.W. Koolstra
 • A. van Heteren
 • GemeenteBelang Westland
 • CDA
 • VVD
 • Progressief Westland
 • LPF Westland
 • ChristenUnie-SGP
 
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:11

9.11. Voorstel tot vaststelling van de nota Vrijwilligersbeleid 2009-2012 "De onmisbare kracht"

 

VOORSTEL TOT VASTSTELLING VAN DE NOTA VRIJWILLIGERSBELEID 2009-2012 "DE ONMISBARE KRACHT"

 • L.G. Boekestijn
 • M.R. Ouwendijk
 • G.H. Jansen
 • A.J.W. Remmerswaal
 • Kooistra-van Iperen G.
 • J. de Nooy
 • L.P. Geubbels
 • G. Prins
 • R.K. Keizer
 • F.C. Rijneveen
 • A.P. van der Meer
 • A.C.M. van Vliet-Vijverberg
 • R.G.M. Duijvestijn
 • A.J.A. Wijten
 • J.J. van Rossum
 • J. Bogaard
 • C. Verbree
 • C.L.J. Duijvesteijn
 • J.C. Vreugdenhil
 • N.M.F. van Rijn
 • J.W. van den Beukel
 • T.H.A.M. Spanbroek
 • M. Buitelaar
 • Wilk-van van der Baren E.W.
 • C.Y. van Staalduinen
 • M. Elema
 • M. el Mokaddem
 • U.M. Spaans
 • G.J. Alleblas-Behrtel
 • J.A. Prins
 • J.A. Gardien-Reinders
 • C.A. Vis
 • B.A. Doelman
 • D. van der Meer
 • J.G.M. Witkamp
 • J.W. Koolstra
 • A. van Heteren
 • GemeenteBelang Westland
 • CDA
 • VVD
 • Progressief Westland
 • LPF Westland
 • ChristenUnie-SGP
 
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:06

9.12. Voorstel tot vaststelling van de Verordening Langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand Westland

 

VOORSTEL TOT VASTSTELLING VAN DE VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG WET WERK EN BIJSTAND WESTLAND

 • L.G. Boekestijn
 • M.R. Ouwendijk
 • G.H. Jansen
 • A.J.W. Remmerswaal
 • Kooistra-van Iperen G.
 • J. de Nooy
 • L.P. Geubbels
 • G. Prins
 • R.K. Keizer
 • F.C. Rijneveen
 • A.P. van der Meer
 • A.C.M. van Vliet-Vijverberg
 • R.G.M. Duijvestijn
 • A.J.A. Wijten
 • J.J. van Rossum
 • J. Bogaard
 • C. Verbree
 • C.L.J. Duijvesteijn
 • J.C. Vreugdenhil
 • N.M.F. van Rijn
 • J.W. van den Beukel
 • T.H.A.M. Spanbroek
 • M. Buitelaar
 • Wilk-van van der Baren E.W.
 • C.Y. van Staalduinen
 • M. Elema
 • M. el Mokaddem
 • U.M. Spaans
 • G.J. Alleblas-Behrtel
 • J.A. Prins
 • J.A. Gardien-Reinders
 • C.A. Vis
 • B.A. Doelman
 • D. van der Meer
 • J.G.M. Witkamp
 • J.W. Koolstra
 • A. van Heteren
 • GemeenteBelang Westland
 • CDA
 • VVD
 • Progressief Westland
 • LPF Westland
 • ChristenUnie-SGP
 
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:05

9.13. Voorstel tot vaststelling van de tweede wijziging van de Verordening Activering en reïntegratie in verband met de inwerkingtreding van de Wet Stap

 

VOORSTEL TOT VASTSTELLING VAN DE TWEEDE WIJZIGING VAN DE VERORDENING ACTIVERING EN REïNTEGRATIE IN VERBAND MET DE INWERKINGTREDING VAN DE WET STAP

 • L.G. Boekestijn
 • M.R. Ouwendijk
 • G.H. Jansen
 • A.J.W. Remmerswaal
 • Kooistra-van Iperen G.
 • J. de Nooy
 • L.P. Geubbels
 • G. Prins
 • R.K. Keizer
 • F.C. Rijneveen
 • A.P. van der Meer
 • A.C.M. van Vliet-Vijverberg
 • R.G.M. Duijvestijn
 • A.J.A. Wijten
 • J.J. van Rossum
 • J. Bogaard
 • C. Verbree
 • C.L.J. Duijvesteijn
 • J.C. Vreugdenhil
 • N.M.F. van Rijn
 • J.W. van den Beukel
 • T.H.A.M. Spanbroek
 • M. Buitelaar
 • Wilk-van van der Baren E.W.
 • C.Y. van Staalduinen
 • M. Elema
 • M. el Mokaddem
 • U.M. Spaans
 • G.J. Alleblas-Behrtel
 • J.A. Prins
 • J.A. Gardien-Reinders
 • C.A. Vis
 • B.A. Doelman
 • D. van der Meer
 • J.G.M. Witkamp
 • J.W. Koolstra
 • A. van Heteren
 • GemeenteBelang Westland
 • CDA
 • VVD
 • Progressief Westland
 • LPF Westland
 • ChristenUnie-SGP
 
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:06

9.14. Voorstel tot vaststelling van de nota Visie Dienstverlening Dichtbij

 

VOORSTEL TOT VASTSTELLING VAN DE NOTA VISIE DIENSTVERLENING DICHTBIJ

 • L.G. Boekestijn
 • M.R. Ouwendijk
 • G.H. Jansen
 • A.J.W. Remmerswaal
 • Kooistra-van Iperen G.
 • J. de Nooy
 • L.P. Geubbels
 • G. Prins
 • R.K. Keizer
 • F.C. Rijneveen
 • A.P. van der Meer
 • A.C.M. van Vliet-Vijverberg
 • R.G.M. Duijvestijn
 • A.J.A. Wijten
 • J.J. van Rossum
 • J. Bogaard
 • C. Verbree
 • C.L.J. Duijvesteijn
 • J.C. Vreugdenhil
 • N.M.F. van Rijn
 • J.W. van den Beukel
 • T.H.A.M. Spanbroek
 • M. Buitelaar
 • Wilk-van van der Baren E.W.
 • C.Y. van Staalduinen
 • M. Elema
 • M. el Mokaddem
 • U.M. Spaans
 • G.J. Alleblas-Behrtel
 • J.A. Prins
 • J.A. Gardien-Reinders
 • C.A. Vis
 • B.A. Doelman
 • D. van der Meer
 • J.G.M. Witkamp
 • J.W. Koolstra
 • A. van Heteren
 • GemeenteBelang Westland
 • CDA
 • VVD
 • Progressief Westland
 • LPF Westland
 • ChristenUnie-SGP
 
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:04

9.15. Voorstel tot vaststelling van het Meerjarenperspectief taakveld grondbedrijf (MPG) 2009-2012

 

VOORSTEL TOT VASTSTELLING VAN HET MEERJARENPERSPECTIEF TAAKVELD GRONDBEDRIJF (MPG) 2009-2012

 • L.G. Boekestijn
 • M.R. Ouwendijk
 • G.H. Jansen
 • A.J.W. Remmerswaal
 • Kooistra-van Iperen G.
 • J. de Nooy
 • L.P. Geubbels
 • G. Prins
 • R.K. Keizer
 • F.C. Rijneveen
 • A.P. van der Meer
 • A.C.M. van Vliet-Vijverberg
 • R.G.M. Duijvestijn
 • A.J.A. Wijten
 • J.J. van Rossum
 • J. Bogaard
 • C. Verbree
 • C.L.J. Duijvesteijn
 • J.C. Vreugdenhil
 • N.M.F. van Rijn
 • J.W. van den Beukel
 • T.H.A.M. Spanbroek
 • M. Buitelaar
 • Wilk-van van der Baren E.W.
 • C.Y. van Staalduinen
 • M. Elema
 • M. el Mokaddem
 • U.M. Spaans
 • G.J. Alleblas-Behrtel
 • J.A. Prins
 • J.A. Gardien-Reinders
 • C.A. Vis
 • B.A. Doelman
 • D. van der Meer
 • J.G.M. Witkamp
 • J.W. Koolstra
 • A. van Heteren
 • GemeenteBelang Westland
 • CDA
 • VVD
 • Progressief Westland
 • LPF Westland
 • ChristenUnie-SGP
 
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:06

9.16. Versoberde reconstructie IRG-De Baak, deel Baakwoning

 

VERSOBERDE RECONSTRUCTIE IRG-DE BAAK, DEEL BAAKWONING

 • L.G. Boekestijn
 • M.R. Ouwendijk
 • G.H. Jansen
 • A.J.W. Remmerswaal
 • Kooistra-van Iperen G.
 • J. de Nooy
 • L.P. Geubbels
 • G. Prins
 • R.K. Keizer
 • F.C. Rijneveen
 • A.P. van der Meer
 • A.C.M. van Vliet-Vijverberg
 • R.G.M. Duijvestijn
 • A.J.A. Wijten
 • J.J. van Rossum
 • J. Bogaard
 • C. Verbree
 • C.L.J. Duijvesteijn
 • J.C. Vreugdenhil
 • N.M.F. van Rijn
 • J.W. van den Beukel
 • T.H.A.M. Spanbroek
 • M. Buitelaar
 • Wilk-van van der Baren E.W.
 • C.Y. van Staalduinen
 • M. Elema
 • M. el Mokaddem
 • U.M. Spaans
 • G.J. Alleblas-Behrtel
 • J.A. Prins
 • J.A. Gardien-Reinders
 • C.A. Vis
 • B.A. Doelman
 • D. van der Meer
 • J.G.M. Witkamp
 • J.W. Koolstra
 • A. van Heteren
 • GemeenteBelang Westland
 • CDA
 • VVD
 • Progressief Westland
 • LPF Westland
 • ChristenUnie-SGP
 
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:11
M.R. Ouwendijk (GemeenteBelang Westland)
00:00:30
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:04

9.17. Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet voor de nieuwbouw van de scouting Poeldijk

 

VOORSTEL TOT BESCHIKBAARSTELLING VAN EEN KREDIET VOOR DE NIEUWBOUW VAN DE SCOUTING POELDIJK

 • L.G. Boekestijn
 • M.R. Ouwendijk
 • G.H. Jansen
 • A.J.W. Remmerswaal
 • Kooistra-van Iperen G.
 • J. de Nooy
 • L.P. Geubbels
 • G. Prins
 • R.K. Keizer
 • F.C. Rijneveen
 • A.P. van der Meer
 • A.C.M. van Vliet-Vijverberg
 • R.G.M. Duijvestijn
 • A.J.A. Wijten
 • J.J. van Rossum
 • J. Bogaard
 • C. Verbree
 • C.L.J. Duijvesteijn
 • J.C. Vreugdenhil
 • N.M.F. van Rijn
 • J.W. van den Beukel
 • T.H.A.M. Spanbroek
 • M. Buitelaar
 • Wilk-van van der Baren E.W.
 • C.Y. van Staalduinen
 • M. Elema
 • M. el Mokaddem
 • U.M. Spaans
 • G.J. Alleblas-Behrtel
 • J.A. Prins
 • J.A. Gardien-Reinders
 • C.A. Vis
 • B.A. Doelman
 • D. van der Meer
 • J.G.M. Witkamp
 • J.W. Koolstra
 • A. van Heteren
 • GemeenteBelang Westland
 • CDA
 • VVD
 • Progressief Westland
 • LPF Westland
 • ChristenUnie-SGP
 
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:04

9.18. Voorstel tot aanpassing gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Midden-Delfland

 

VOORSTEL TOT AANPASSING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING RECREATIESCHAP MIDDEN-DELFLAND

 • L.G. Boekestijn
 • M.R. Ouwendijk
 • G.H. Jansen
 • A.J.W. Remmerswaal
 • Kooistra-van Iperen G.
 • J. de Nooy
 • L.P. Geubbels
 • G. Prins
 • R.K. Keizer
 • F.C. Rijneveen
 • A.P. van der Meer
 • A.C.M. van Vliet-Vijverberg
 • R.G.M. Duijvestijn
 • A.J.A. Wijten
 • J.J. van Rossum
 • J. Bogaard
 • C. Verbree
 • C.L.J. Duijvesteijn
 • J.C. Vreugdenhil
 • N.M.F. van Rijn
 • J.W. van den Beukel
 • T.H.A.M. Spanbroek
 • M. Buitelaar
 • Wilk-van van der Baren E.W.
 • C.Y. van Staalduinen
 • M. Elema
 • M. el Mokaddem
 • U.M. Spaans
 • G.J. Alleblas-Behrtel
 • J.A. Prins
 • J.A. Gardien-Reinders
 • C.A. Vis
 • B.A. Doelman
 • D. van der Meer
 • J.G.M. Witkamp
 • J.W. Koolstra
 • A. van Heteren
 • GemeenteBelang Westland
 • CDA
 • VVD
 • Progressief Westland
 • LPF Westland
 • ChristenUnie-SGP
 
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:04

9.19. Voorstel om geen zienswijze in te dienen over de Meerjarenbegroting 2010-2013 HulpverleningsRegio Haaglanden (HRH)

 

VOORSTEL OM GEEN ZIENSWIJZE IN TE DIENEN OVER DE MEERJARENBEGROTING 2010-2013 HULPVERLENINGSREGIO HAAGLANDEN (HRH)

 • L.G. Boekestijn
 • M.R. Ouwendijk
 • G.H. Jansen
 • A.J.W. Remmerswaal
 • Kooistra-van Iperen G.
 • J. de Nooy
 • L.P. Geubbels
 • G. Prins
 • R.K. Keizer
 • F.C. Rijneveen
 • A.P. van der Meer
 • A.C.M. van Vliet-Vijverberg
 • R.G.M. Duijvestijn
 • A.J.A. Wijten
 • J.J. van Rossum
 • J. Bogaard
 • C. Verbree
 • C.L.J. Duijvesteijn
 • J.C. Vreugdenhil
 • N.M.F. van Rijn
 • J.W. van den Beukel
 • T.H.A.M. Spanbroek
 • M. Buitelaar
 • Wilk-van van der Baren E.W.
 • C.Y. van Staalduinen
 • M. Elema
 • M. el Mokaddem
 • U.M. Spaans
 • G.J. Alleblas-Behrtel
 • J.A. Prins
 • J.A. Gardien-Reinders
 • C.A. Vis
 • B.A. Doelman
 • D. van der Meer
 • J.G.M. Witkamp
 • J.W. Koolstra
 • A. van Heteren
 • GemeenteBelang Westland
 • CDA
 • VVD
 • Progressief Westland
 • LPF Westland
 • ChristenUnie-SGP
 
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:07

9.20. Voorstel tot intrekking van de Verordening kwaliteitsregeling peuterspeelzalen Westland 2006

 

VOORSTEL TOT INTREKKING VAN DE VERORDENING KWALITEITSREGELING PEUTERSPEELZALEN WESTLAND 2006

 • L.G. Boekestijn
 • M.R. Ouwendijk
 • G.H. Jansen
 • A.J.W. Remmerswaal
 • Kooistra-van Iperen G.
 • J. de Nooy
 • L.P. Geubbels
 • G. Prins
 • R.K. Keizer
 • F.C. Rijneveen
 • A.P. van der Meer
 • A.C.M. van Vliet-Vijverberg
 • R.G.M. Duijvestijn
 • A.J.A. Wijten
 • J.J. van Rossum
 • J. Bogaard
 • C. Verbree
 • C.L.J. Duijvesteijn
 • J.C. Vreugdenhil
 • N.M.F. van Rijn
 • J.W. van den Beukel
 • T.H.A.M. Spanbroek
 • M. Buitelaar
 • Wilk-van van der Baren E.W.
 • C.Y. van Staalduinen
 • M. Elema
 • M. el Mokaddem
 • U.M. Spaans
 • G.J. Alleblas-Behrtel
 • J.A. Prins
 • J.A. Gardien-Reinders
 • C.A. Vis
 • B.A. Doelman
 • D. van der Meer
 • J.G.M. Witkamp
 • J.W. Koolstra
 • A. van Heteren
 • GemeenteBelang Westland
 • CDA
 • VVD
 • Progressief Westland
 • LPF Westland
 • ChristenUnie-SGP
 
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:08

9.6. Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet voor een autotunnel nabij Westerlee onder de 2de Ontsluitingsweg Hoek van Holland (3-in-1 project)

 

VOORSTEL TOT BESCHIKBAARSTELLING VAN EEN KREDIET VOOR EEN AUTOTUNNEL NABIJ WESTERLEE ONDER DE 2DE ONTSLUITINGSWEG HOEK VAN HOLLAND (3-IN-1 PROJECT)

 • L.G. Boekestijn
 • M.R. Ouwendijk
 • G.H. Jansen
 • A.J.W. Remmerswaal
 • Kooistra-van Iperen G.
 • J. de Nooy
 • L.P. Geubbels
 • G. Prins
 • R.K. Keizer
 • F.C. Rijneveen
 • A.P. van der Meer
 • A.C.M. van Vliet-Vijverberg
 • R.G.M. Duijvestijn
 • A.J.A. Wijten
 • J.J. van Rossum
 • J. Bogaard
 • C. Verbree
 • C.L.J. Duijvesteijn
 • J.C. Vreugdenhil
 • N.M.F. van Rijn
 • J.W. van den Beukel
 • T.H.A.M. Spanbroek
 • M. Buitelaar
 • Wilk-van van der Baren E.W.
 • C.Y. van Staalduinen
 • M. Elema
 • M. el Mokaddem
 • U.M. Spaans
 • G.J. Alleblas-Behrtel
 • J.A. Prins
 • J.A. Gardien-Reinders
 • C.A. Vis
 • B.A. Doelman
 • D. van der Meer
 • J.G.M. Witkamp
 • J.W. Koolstra
 • A. van Heteren
 • GemeenteBelang Westland
 • CDA
 • VVD
 • Progressief Westland
 • LPF Westland
 • ChristenUnie-SGP
 
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:24
B.A. Doelman (LPF Westland)
00:04:06
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:35
J.J. van Rossum (CDA)
00:02:20
L.P. Geubbels (GemeenteBelang Westland)
00:02:48
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:15
L.P. Geubbels (GemeenteBelang Westland)
00:00:05
M. Elema (VVD)
00:00:05
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:01
M. Elema (VVD)
00:03:04
A. van Heteren (ChristenUnie-SGP)
00:02:47
G.J. Alleblas-Behrtel (Progressief Westland)
00:02:27
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:10
A.W. Meijer (wethouder)
00:11:48
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:02
Tweede termijn
B.A. Doelman (LPF Westland)
00:00:42
G.J. Alleblas-Behrtel (Progressief Westland)
00:00:16
B.A. Doelman (LPF Westland)
00:00:04
G.J. Alleblas-Behrtel (Progressief Westland)
00:00:16
B.A. Doelman (LPF Westland)
00:00:38
J.J. van Rossum (CDA)
00:00:10
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:04
J.J. van Rossum (CDA)
00:01:49
M. Elema (VVD)
00:01:49
L.P. Geubbels (GemeenteBelang Westland)
00:02:01
M. Elema (VVD)
00:00:48
L.P. Geubbels (GemeenteBelang Westland)
00:00:43
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:01
L.P. Geubbels (GemeenteBelang Westland)
00:00:03
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:02
L.P. Geubbels (GemeenteBelang Westland)
00:00:05
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:08
L.P. Geubbels (GemeenteBelang Westland)
00:00:04
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:07
A. van Heteren (ChristenUnie-SGP)
00:00:41
B.A. Doelman (LPF Westland)
00:00:14
A. van Heteren (ChristenUnie-SGP)
00:00:04
B.A. Doelman (LPF Westland)
00:00:07
A. van Heteren (ChristenUnie-SGP)
00:00:04
M. Elema (VVD)
00:00:52
J.J. van Rossum (CDA)
00:00:05
A. van Heteren (ChristenUnie-SGP)
00:00:10
C.Y. van Staalduinen (VVD)
00:00:07
A. van Heteren (ChristenUnie-SGP)
00:01:06
J.J. van Rossum (CDA)
00:00:12
B.A. Doelman (LPF Westland)
00:00:04
A. van Heteren (ChristenUnie-SGP)
00:00:37
G.J. Alleblas-Behrtel (Progressief Westland)
00:01:04
L.P. Geubbels (GemeenteBelang Westland)
00:00:34
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:08
A.W. Meijer (wethouder)
00:02:16
J.J. van Rossum (CDA)
00:00:03
A.W. Meijer (wethouder)
00:02:04
J.J. van Rossum (CDA)
00:00:15
A.W. Meijer (wethouder)
00:01:35
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:02
L.P. Geubbels (GemeenteBelang Westland)
00:00:02
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:22
Schorsing
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:34
L.P. Geubbels (GemeenteBelang Westland)
00:00:09
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:12
L.P. Geubbels (GemeenteBelang Westland)
00:00:41
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:10
J.J. van Rossum (CDA)
00:00:25
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:25
J.J. van Rossum (CDA)
00:00:05
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:08
A. van Heteren (ChristenUnie-SGP)
00:00:05
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:05
G.J. Alleblas-Behrtel (Progressief Westland)
00:00:15
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:22
B.A. Doelman (LPF Westland)
00:00:13
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:03
R.K. Keizer (GemeenteBelang Westland)
00:00:01
A. van Heteren (ChristenUnie-SGP)
00:00:03
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:02
R.K. Keizer (GemeenteBelang Westland)
00:00:09
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:09
J.A. Gardien-Reinders (LPF Westland)
00:00:02
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:25
M. Elema (VVD)
00:00:30
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:03
Schorsing
J. van der Tak (burgemeester)
00:01:05
M. Elema (VVD)
00:00:18
J.A. Gardien-Reinders (LPF Westland)
00:00:42
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:56
A.W. Meijer (wethouder)
00:00:21
J.J. van Rossum (CDA)
00:00:10
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:05
J.J. van Rossum (CDA)
00:00:02
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:32
J. Bogaard (CDA)
00:00:32
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:37
R.K. Keizer (GemeenteBelang Westland)
00:00:12
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:02
R.K. Keizer (GemeenteBelang Westland)
00:00:01
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:24
J.A. Gardien-Reinders (LPF Westland)
00:00:09
R.K. Keizer (GemeenteBelang Westland)
00:00:16
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:17
A.W. Meijer (wethouder)
00:00:02
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:12
Schorsing
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:47
A.W. Meijer (wethouder)
00:01:40
J.A. Gardien-Reinders (LPF Westland)
00:00:16
A.W. Meijer (wethouder)
00:01:13
M. Elema (VVD)
00:00:12
A.W. Meijer (wethouder)
00:00:06
J.A. Gardien-Reinders (LPF Westland)
00:00:01
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:02
A.W. Meijer (wethouder)
00:00:19
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:09
M. Elema (VVD)
00:00:56
A.W. Meijer (wethouder)
00:00:53
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:13
M. Elema (VVD)
00:00:03
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:01
Schorsing
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:16
M. Elema (VVD)
00:00:14
A.J.A. Wijten (CDA)
00:00:19
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:14
B.A. Doelman (LPF Westland)
00:00:10
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:06
R.K. Keizer (GemeenteBelang Westland)
00:00:14
J.G.M. Witkamp (LPF Westland)
00:00:10
R.K. Keizer (GemeenteBelang Westland)
00:00:03
J.G.M. Witkamp (LPF Westland)
00:00:12
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:07
R.K. Keizer (GemeenteBelang Westland)
00:00:06
J.G.M. Witkamp (LPF Westland)
00:00:09
R.K. Keizer (GemeenteBelang Westland)
00:00:02
J.G.M. Witkamp (LPF Westland)
00:00:07
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:04
L.P. Geubbels (GemeenteBelang Westland)
00:00:29
A. van Heteren (ChristenUnie-SGP)
00:00:04
G.J. Alleblas-Behrtel (Progressief Westland)
00:00:54
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:21
N. Broekema (griffier)
00:00:03
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:01
N. Broekema (griffier)
00:00:24
J.W. van den Beukel (CDA)
00:00:02
J. Bogaard (CDA)
00:00:04
A.C.M. van Vliet-Vijverberg (CDA)
00:00:03
M. Buitelaar (CDA)
00:00:03
T.H.A.M. Spanbroek (CDA)
00:00:03
C. Verbree (CDA)
00:00:05
R.G.M. Duijvestijn (CDA)
00:00:03
J.J. van Rossum (CDA)
00:00:04
R.K. Keizer (GemeenteBelang Westland)
00:00:03
G.H. Jansen (GemeenteBelang Westland)
00:00:04
Kooistra-van Iperen G. (GemeenteBelang Westland)
00:00:03
L.G. Boekestijn (GemeenteBelang Westland)
00:00:03
L.P. Geubbels (GemeenteBelang Westland)
00:00:03
A.J.W. Remmerswaal (GemeenteBelang Westland)
00:00:04
A.P. van der Meer (GemeenteBelang Westland)
00:00:04
M.R. Ouwendijk (GemeenteBelang Westland)
00:00:03
J. de Nooy (GemeenteBelang Westland)
00:00:03
G. Prins (GemeenteBelang Westland)
00:00:03
F.C. Rijneveen (GemeenteBelang Westland)
00:00:03
J.G.M. Witkamp (LPF Westland)
00:00:03
J.A. Gardien-Reinders (LPF Westland)
00:00:06
C.A. Vis (LPF Westland)
00:00:03
D. van der Meer (LPF Westland)
00:00:05
B.A. Doelman (LPF Westland)
00:00:04
G.J. Alleblas-Behrtel (Progressief Westland)
00:00:04
J.A. Prins (Progressief Westland)
00:00:05
M. el Mokaddem (Progressief Westland)
00:00:04
U.M. Spaans (Progressief Westland)
00:00:04
C.Y. van Staalduinen (VVD)
00:00:05
Wilk-van van der Baren E.W. (VVD)
00:00:04
M. Elema (VVD)
00:00:05
A. van Heteren (ChristenUnie-SGP)
00:00:03
J.W. Koolstra (ChristenUnie-SGP)
00:00:04
A.J.A. Wijten (CDA)
00:00:03
C.L.J. Duijvesteijn (CDA)
00:00:04
N.M.F. van Rijn (CDA)
00:00:03
N. Broekema (griffier)
00:00:06
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:01
J.A. Gardien-Reinders (LPF Westland)
00:00:01
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:16
M. Elema (VVD)
00:00:24
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:05
B.A. Doelman (LPF Westland)
00:00:02
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:13
R.K. Keizer (GemeenteBelang Westland)
00:00:03
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:07
Schorsing
Amendement

AMENDEMENT

 • C. Verbree
 • C.L.J. Duijvesteijn
 • J.C. Vreugdenhil
 • N.M.F. van Rijn
 • J.W. van den Beukel
 • T.H.A.M. Spanbroek
 • M. Buitelaar
 • A.C.M. van Vliet-Vijverberg
 • R.G.M. Duijvestijn
 • A.J.A. Wijten
 • J.J. van Rossum
 • J. Bogaard
 • U.M. Spaans
 • G.J. Alleblas-Behrtel
 • J.A. Prins
 • M. el Mokaddem
 • C.Y. van Staalduinen
 • M. Elema
 • Wilk-van van der Baren E.W.
 • D. van der Meer
 • J.A. Gardien-Reinders
 • J.G.M. Witkamp
 • B.A. Doelman
 • C.A. Vis
 • J. de Nooy
 • L.P. Geubbels
 • G. Prins
 • R.K. Keizer
 • F.C. Rijneveen
 • A.P. van der Meer
 • L.G. Boekestijn
 • M.R. Ouwendijk
 • G.H. Jansen
 • A.J.W. Remmerswaal
 • Kooistra-van Iperen G.
 • A. van Heteren
 • J.W. Koolstra
 • CDA
 • Progressief Westland
 • GemeenteBelang Westland
 • ChristenUnie-SGP
 • VVD
 • LPF Westland
 
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:34
R.K. Keizer (GemeenteBelang Westland)
00:00:07

10. Beraadslaging ten aanzien van het door het college voorgenomen onderzoek inzake de doelmatigheid en doeltreffendheid van de sturing door de gemeente binnen de opdrachtgever & opdrachtnemerrelatie in het project Bernadetteschool

 
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:40
F.C. Rijneveen (GemeenteBelang Westland)
00:05:15
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:24
J.W. van den Beukel (CDA)
00:01:46
J.G.M. Witkamp (LPF Westland)
00:01:45
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:12
Wilk-van van der Baren E.W. (VVD)
00:03:45
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:31
U.M. Spaans (Progressief Westland)
00:01:51
J.W. Koolstra (ChristenUnie-SGP)
00:02:45
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:15
T.A.M. Duijvestijn (wethouder)
00:02:39
B.P.M. van der Stee (wethouder)
00:00:11
J. van der Tak (burgemeester)
00:01:56
Wilk-van van der Baren E.W. (VVD)
00:00:12
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:18
Tweede termijn
F.C. Rijneveen (GemeenteBelang Westland)
00:02:19
J.W. van den Beukel (CDA)
00:00:49
J.G.M. Witkamp (LPF Westland)
00:00:11
Wilk-van van der Baren E.W. (VVD)
00:00:56
U.M. Spaans (Progressief Westland)
00:00:26
J.W. Koolstra (ChristenUnie-SGP)
00:00:08
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:03
T.A.M. Duijvestijn (wethouder)
00:00:31
Wilk-van van der Baren E.W. (VVD)
00:00:26
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:06
F.C. Rijneveen (GemeenteBelang Westland)
00:00:21
Wilk-van van der Baren E.W. (VVD)
00:00:06
F.C. Rijneveen (GemeenteBelang Westland)
00:00:32
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:08
C.Y. van Staalduinen (VVD)
00:00:02
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:03
Schorsing
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:16
C.Y. van Staalduinen (VVD)
00:00:09
Wilk-van van der Baren E.W. (VVD)
00:00:06
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:53
Wilk-van van der Baren E.W. (VVD)
00:00:11
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:08
U.M. Spaans (Progressief Westland)
00:00:02
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:03
J.W. Koolstra (ChristenUnie-SGP)
00:00:01
Motie 1

MOTIE 1

 • G.H. Jansen
 • A.J.W. Remmerswaal
 • Kooistra-van Iperen G.
 • J. de Nooy
 • L.P. Geubbels
 • G. Prins
 • R.K. Keizer
 • F.C. Rijneveen
 • A.P. van der Meer
 • L.G. Boekestijn
 • M.R. Ouwendijk
 • A.C.M. van Vliet-Vijverberg
 • R.G.M. Duijvestijn
 • A.J.A. Wijten
 • J.J. van Rossum
 • J. Bogaard
 • C. Verbree
 • C.L.J. Duijvesteijn
 • J.C. Vreugdenhil
 • N.M.F. van Rijn
 • J.W. van den Beukel
 • T.H.A.M. Spanbroek
 • M. Buitelaar
 • Wilk-van van der Baren E.W.
 • C.Y. van Staalduinen
 • M. Elema
 • M. el Mokaddem
 • U.M. Spaans
 • G.J. Alleblas-Behrtel
 • J.A. Prins
 • C.A. Vis
 • B.A. Doelman
 • D. van der Meer
 • J.G.M. Witkamp
 • J.A. Gardien-Reinders
 • A. van Heteren
 • J.W. Koolstra
 • GemeenteBelang Westland
 • CDA
 • LPF Westland
 • VVD
 • Progressief Westland
 • ChristenUnie-SGP
 
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:40

11. Beraadslaging over de brief van het door het college inzake de Verdilaan en omgeving, resultaten externe quick-scan (d.d. 1 juli 2009) en de beantwoording van de ingediende vragen van de fracties

 
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:56
A.J.A. Wijten (CDA)
00:12:18
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:31
R.K. Keizer (GemeenteBelang Westland)
00:07:34
J.G.M. Witkamp (LPF Westland)
00:04:22
G.J. Alleblas-Behrtel (Progressief Westland)
00:09:38
C.Y. van Staalduinen (VVD)
00:07:48
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:24
J.W. Koolstra (ChristenUnie-SGP)
00:06:26
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:21
Schorsing
J. van der Tak (burgemeester)
00:02:12
J.A. Prins (Progressief Westland)
00:00:26
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:18
L.P. Geubbels (GemeenteBelang Westland)
00:00:08
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:49
C.Y. van Staalduinen (VVD)
00:00:04
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:02
C.Y. van Staalduinen (VVD)
00:00:50
J. van der Tak (burgemeester)
00:02:21
T.A.M. Duijvestijn (wethouder)
00:09:49
R.K. Keizer (GemeenteBelang Westland)
00:00:12
T.A.M. Duijvestijn (wethouder)
00:05:22
C.Y. van Staalduinen (VVD)
00:00:02
T.A.M. Duijvestijn (wethouder)
00:02:29
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:13
B.P.M. van der Stee (wethouder)
00:02:22
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:23
C.L.J. Duijvesteijn (CDA)
00:00:08
J. van der Tak (burgemeester)
00:14:59
C.L.J. Duijvesteijn (CDA)
00:00:10
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:03
C.L.J. Duijvesteijn (CDA)
00:00:19
Tweede termijn
A.J.A. Wijten (CDA)
00:08:23
R.K. Keizer (GemeenteBelang Westland)
00:04:44
J.G.M. Witkamp (LPF Westland)
00:01:02
G.J. Alleblas-Behrtel (Progressief Westland)
00:01:32
A.J.A. Wijten (CDA)
00:00:05
G.J. Alleblas-Behrtel (Progressief Westland)
00:00:02
A.J.A. Wijten (CDA)
00:01:21
G.J. Alleblas-Behrtel (Progressief Westland)
00:00:23
A.J.A. Wijten (CDA)
00:00:31
G.J. Alleblas-Behrtel (Progressief Westland)
00:02:07
R.K. Keizer (GemeenteBelang Westland)
00:00:18
G.J. Alleblas-Behrtel (Progressief Westland)
00:01:17
C.Y. van Staalduinen (VVD)
00:02:53
A.J.A. Wijten (CDA)
00:00:16
C.Y. van Staalduinen (VVD)
00:00:01
A.J.A. Wijten (CDA)
00:00:11
C.Y. van Staalduinen (VVD)
00:00:42
R.K. Keizer (GemeenteBelang Westland)
00:00:13
C.L.J. Duijvesteijn (CDA)
00:00:02
C.Y. van Staalduinen (VVD)
00:00:11
R.K. Keizer (GemeenteBelang Westland)
00:00:03
C.Y. van Staalduinen (VVD)
00:00:04
R.K. Keizer (GemeenteBelang Westland)
00:00:20
C.Y. van Staalduinen (VVD)
00:00:05
R.K. Keizer (GemeenteBelang Westland)
00:00:05
J.W. Koolstra (ChristenUnie-SGP)
00:01:26
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:03
J.W. Koolstra (ChristenUnie-SGP)
00:01:28
A.J.A. Wijten (CDA)
00:00:14
J.W. Koolstra (ChristenUnie-SGP)
00:01:38
A.J.A. Wijten (CDA)
00:00:50
J.W. Koolstra (ChristenUnie-SGP)
00:00:46
C.L.J. Duijvesteijn (CDA)
00:00:20
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:03
C.L.J. Duijvesteijn (CDA)
00:00:04
Schorsing
C.L.J. Duijvesteijn (CDA)
00:00:17
T.A.M. Duijvestijn (wethouder)
00:02:14
C.Y. van Staalduinen (VVD)
00:00:26
T.A.M. Duijvestijn (wethouder)
00:00:20
C.Y. van Staalduinen (VVD)
00:00:03
T.A.M. Duijvestijn (wethouder)
00:02:04
R.K. Keizer (GemeenteBelang Westland)
00:00:21
T.A.M. Duijvestijn (wethouder)
00:03:37
J.W. Koolstra (ChristenUnie-SGP)
00:00:36
T.A.M. Duijvestijn (wethouder)
00:00:21
J. van der Tak (burgemeester)
00:04:49
C.Y. van Staalduinen (VVD)
00:00:36
J. van der Tak (burgemeester)
00:01:06
C.L.J. Duijvesteijn (CDA)
00:00:51
G.J. Alleblas-Behrtel (Progressief Westland)
00:00:21
C.L.J. Duijvesteijn (CDA)
00:00:42
G.J. Alleblas-Behrtel (Progressief Westland)
00:00:24
C.L.J. Duijvesteijn (CDA)
00:00:04
A.J.A. Wijten (CDA)
00:00:28
C.L.J. Duijvesteijn (CDA)
00:00:31
G.J. Alleblas-Behrtel (Progressief Westland)
00:00:27
C.L.J. Duijvesteijn (CDA)
00:00:40
C.Y. van Staalduinen (VVD)
00:00:16
C.L.J. Duijvesteijn (CDA)
00:00:24
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:05
G.J. Alleblas-Behrtel (Progressief Westland)
00:00:33
Motie 1

MOTIE 1

 • L.G. Boekestijn
 • M.R. Ouwendijk
 • G.H. Jansen
 • A.J.W. Remmerswaal
 • Kooistra-van Iperen G.
 • J. de Nooy
 • L.P. Geubbels
 • G. Prins
 • R.K. Keizer
 • F.C. Rijneveen
 • A.P. van der Meer
 • A.C.M. van Vliet-Vijverberg
 • R.G.M. Duijvestijn
 • A.J.A. Wijten
 • J.J. van Rossum
 • J. Bogaard
 • C. Verbree
 • C.L.J. Duijvesteijn
 • J.C. Vreugdenhil
 • N.M.F. van Rijn
 • J.W. van den Beukel
 • T.H.A.M. Spanbroek
 • M. Buitelaar
 • Wilk-van van der Baren E.W.
 • C.Y. van Staalduinen
 • M. Elema
 • M. el Mokaddem
 • U.M. Spaans
 • G.J. Alleblas-Behrtel
 • J.A. Prins
 • J.A. Gardien-Reinders
 • C.A. Vis
 • B.A. Doelman
 • D. van der Meer
 • J.G.M. Witkamp
 • J.W. Koolstra
 • A. van Heteren
 • GemeenteBelang Westland
 • VVD
 • Progressief Westland
 • LPF Westland
 • ChristenUnie-SGP
 • CDA
 
Motie 2

MOTIE 2

 • U.M. Spaans
 • G.J. Alleblas-Behrtel
 • J.A. Prins
 • M. el Mokaddem
 • A.J.W. Remmerswaal
 • Kooistra-van Iperen G.
 • J. de Nooy
 • L.P. Geubbels
 • G. Prins
 • R.K. Keizer
 • F.C. Rijneveen
 • A.P. van der Meer
 • L.G. Boekestijn
 • M.R. Ouwendijk
 • G.H. Jansen
 • Wilk-van van der Baren E.W.
 • C.Y. van Staalduinen
 • M. Elema
 • D. van der Meer
 • J.G.M. Witkamp
 • J.A. Gardien-Reinders
 • C.A. Vis
 • B.A. Doelman
 • A.J.A. Wijten
 • J.J. van Rossum
 • J. Bogaard
 • C. Verbree
 • C.L.J. Duijvesteijn
 • J.C. Vreugdenhil
 • N.M.F. van Rijn
 • J.W. van den Beukel
 • T.H.A.M. Spanbroek
 • M. Buitelaar
 • A.C.M. van Vliet-Vijverberg
 • R.G.M. Duijvestijn
 • J.W. Koolstra
 • A. van Heteren
 • Progressief Westland
 • GemeenteBelang Westland
 • VVD
 • LPF Westland
 • CDA
 • ChristenUnie-SGP
 
Motie 3

MOTIE 3

 • A.C.M. van Vliet-Vijverberg
 • R.G.M. Duijvestijn
 • A.J.A. Wijten
 • J.J. van Rossum
 • J. Bogaard
 • C. Verbree
 • C.L.J. Duijvesteijn
 • J.C. Vreugdenhil
 • N.M.F. van Rijn
 • J.W. van den Beukel
 • T.H.A.M. Spanbroek
 • M. Buitelaar
 • U.M. Spaans
 • G.J. Alleblas-Behrtel
 • J.A. Prins
 • M. el Mokaddem
 • Wilk-van van der Baren E.W.
 • C.Y. van Staalduinen
 • M. Elema
 • C.A. Vis
 • B.A. Doelman
 • D. van der Meer
 • J.G.M. Witkamp
 • J.A. Gardien-Reinders
 • A.J.W. Remmerswaal
 • Kooistra-van Iperen G.
 • J. de Nooy
 • L.P. Geubbels
 • G. Prins
 • R.K. Keizer
 • F.C. Rijneveen
 • A.P. van der Meer
 • L.G. Boekestijn
 • M.R. Ouwendijk
 • G.H. Jansen
 • J.W. Koolstra
 • A. van Heteren
 • CDA
 • Progressief Westland
 • LPF Westland
 • GemeenteBelang Westland
 • VVD
 • ChristenUnie-SGP
 
J. van der Tak (burgemeester)
00:01:03
G.J. Alleblas-Behrtel (Progressief Westland)
00:00:13
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:01

Sluiting

 
J. van der Tak (burgemeester)
00:00:45
Spreker informatie
J. van der Tak,

J. van der Tak,

(burgemeester)

Persoonlijke pagina
B.A. Doelman,

B.A. Doelman,

(LPF Westland)

Persoonlijke pagina
M.R. Ouwendijk,

M.R. Ouwendijk,

(GemeenteBelang Westland)

Persoonlijke pagina
K. Hofstede,

K. Hofstede,

(inspreker)

Persoonlijke pagina
S. Zuiderwijk,

S. Zuiderwijk,

(inspreker)

Persoonlijke pagina
C. Noordam,

C. Noordam,

(Kern Overleg Maasdijk)

Persoonlijke pagina
B. van Harten,

B. van Harten,

(voorzitter Kunsthuis 18)

Persoonlijke pagina
H. van den Bos,

H. van den Bos,

(SRMO)

Persoonlijke pagina
C.L.J. Duijvesteijn,

C.L.J. Duijvesteijn,

(CDA)

Persoonlijke pagina
L.G. Boekestijn,

L.G. Boekestijn,

(GemeenteBelang Westland)

Persoonlijke pagina
D. van der Meer,

D. van der Meer,

(LPF Westland)

Persoonlijke pagina
M. el Mokaddem,

M. el Mokaddem,

(Progressief Westland)

Persoonlijke pagina
J.A. Gardien-Reinders,

J.A. Gardien-Reinders,

(LPF Westland)

Persoonlijke pagina
A.W. Meijer,

A.W. Meijer,

(wethouder)

Persoonlijke pagina
G.J. Alleblas-Behrtel,

G.J. Alleblas-Behrtel,

(Progressief Westland)

Persoonlijke pagina
J.C. Vreugdenhil,

J.C. Vreugdenhil,

(CDA)

Persoonlijke pagina
Goeij-van der Klugt, M.A.A. de

Goeij-van der Klugt, M.A.A. de

(wethouder)

Persoonlijke pagina
J.G.M. Witkamp,

J.G.M. Witkamp,

(LPF Westland)

Persoonlijke pagina
J.J. van Rossum,

J.J. van Rossum,

(CDA)

Persoonlijke pagina
A.C.M. van Vliet-Vijverberg,

A.C.M. van Vliet-Vijverberg,

(CDA)

Persoonlijke pagina
C.A. Vis,

C.A. Vis,

(LPF Westland)

Persoonlijke pagina
L.P. Geubbels,

L.P. Geubbels,

(GemeenteBelang Westland)

Persoonlijke pagina
M. Elema,

M. Elema,

(VVD)

Persoonlijke pagina
A. van Heteren,

A. van Heteren,

(ChristenUnie-SGP)

Persoonlijke pagina
C.Y. van Staalduinen,

C.Y. van Staalduinen,

(VVD)

Persoonlijke pagina
R.K. Keizer,

R.K. Keizer,

(GemeenteBelang Westland)

Persoonlijke pagina
J. Bogaard,

J. Bogaard,

(CDA)

Persoonlijke pagina
A.J.A. Wijten,

A.J.A. Wijten,

(CDA)

Persoonlijke pagina
N. Broekema,

N. Broekema,

(griffier)

Persoonlijke pagina
J.W. van den Beukel,

J.W. van den Beukel,

(CDA)

Persoonlijke pagina
M. Buitelaar,

M. Buitelaar,

(CDA)

Persoonlijke pagina
T.H.A.M. Spanbroek,

T.H.A.M. Spanbroek,

(CDA)

Persoonlijke pagina
C. Verbree,

C. Verbree,

(CDA)

Persoonlijke pagina
R.G.M. Duijvestijn,

R.G.M. Duijvestijn,

(CDA)

Persoonlijke pagina
G.H. Jansen,

G.H. Jansen,

(GemeenteBelang Westland)

Persoonlijke pagina
Kooistra-van Iperen, G.

Kooistra-van Iperen, G.

(GemeenteBelang Westland)

Persoonlijke pagina
A.J.W. Remmerswaal,

A.J.W. Remmerswaal,

(GemeenteBelang Westland)

Persoonlijke pagina
A.P. van der Meer,

A.P. van der Meer,

(GemeenteBelang Westland)

Persoonlijke pagina
J. de Nooy,

J. de Nooy,

(GemeenteBelang Westland)

Persoonlijke pagina
G. Prins,

G. Prins,

(GemeenteBelang Westland)

Persoonlijke pagina
F.C. Rijneveen,

F.C. Rijneveen,

(GemeenteBelang Westland)

Persoonlijke pagina
J.A. Prins,

J.A. Prins,

(Progressief Westland)

Persoonlijke pagina
U.M. Spaans,

U.M. Spaans,

(Progressief Westland)

Persoonlijke pagina
Wilk-van van der Baren, E.W.

Wilk-van van der Baren, E.W.

(VVD)

Persoonlijke pagina
J.W. Koolstra,

J.W. Koolstra,

(ChristenUnie-SGP)

Persoonlijke pagina
N.M.F. van Rijn,

N.M.F. van Rijn,

(CDA)

Persoonlijke pagina
T.A.M. Duijvestijn,

T.A.M. Duijvestijn,

(wethouder)

Persoonlijke pagina
B.P.M. van der Stee,

B.P.M. van der Stee,

(wethouder)

Persoonlijke pagina
Filter

Selecteer spreker(s):

Wanneer u sprekers selecteert, wordt de agendapuntenlijst automatisch ververst.
 • J. van der Tak, (Dhr.)
 • B.A. Doelman, (Dhr.)
 • M.R. Ouwendijk, (Dhr.)
 • K. Hofstede, (Dhr.)
 • S. Zuiderwijk, (Dhr.)
 • C. Noordam, (Dhr.)
 • B. van Harten, (Dhr.)
 • H. van den Bos, (Dhr.)
 • C.L.J. Duijvesteijn, (Dhr.)
 • L.G. Boekestijn, (Dhr.)
 • D. van der Meer, (Dhr.)
 • M. el Mokaddem, (Dhr.)
 • J.A. Gardien-Reinders, (Mevr.)
 • A.W. Meijer, (Dhr.)
 • G.J. Alleblas-Behrtel, (Mevr.)
 • J.C. Vreugdenhil, (Mevr.)
 • Goeij-van der Klugt, M.A.A. de(Mevr.)
 • J.G.M. Witkamp, (Dhr.)
 • J.J. van Rossum, (Dhr.)
 • A.C.M. van Vliet-Vijverberg, (Mevr.)
 • C.A. Vis, (Mevr.)
 • L.P. Geubbels, (Dhr.)
 • M. Elema, (Dhr.)
 • A. van Heteren, (Dhr.)
 • C.Y. van Staalduinen, (Mevr.)
 • R.K. Keizer, (Dhr.)
 • J. Bogaard, (Dhr.)
 • A.J.A. Wijten, (Dhr.)
 • N. Broekema, (Dhr.)
 • J.W. van den Beukel, (Dhr.)
 • M. Buitelaar, (Dhr.)
 • T.H.A.M. Spanbroek, (Dhr.)
 • C. Verbree, (Dhr.)
 • R.G.M. Duijvestijn, (Dhr.)
 • G.H. Jansen, (Dhr.)
 • Kooistra-van Iperen, G.(Mevr.)
 • A.J.W. Remmerswaal, (Dhr.)
 • A.P. van der Meer, (Dhr.)
 • J. de Nooy, (Dhr.)
 • G. Prins, (Dhr.)
 • F.C. Rijneveen, (Dhr.)
 • J.A. Prins, (Dhr.)
 • U.M. Spaans, (Dhr.)
 • Wilk-van van der Baren, E.W.(Mevr.)
 • J.W. Koolstra, (Dhr.)
 • N.M.F. van Rijn, (Dhr.)
 • T.A.M. Duijvestijn, (Dhr.)
 • B.P.M. van der Stee, (Dhr.)

Selecteer agenda(en):

Wanneer u agendapunten selecteert, wordt de sprekerslijst automatisch ververst.
 • 1. Opening
 • 2. Vaststelling van de agenda
 • 3. Spreekrecht voor burgers
 • 4. Vragenronde
 • 5. Vaststelling van de notulen van 26 mei 2009
 • 6. Vragen ex artikel 26 (zie bijlage A)
 • 7. Ingekomen stukken en mededelingen
 • 8a. Instellen van de commissie van stemopneming ten behoeve van de in deze vergadering plaatsvindende benoeming in de raadscommissie
 • 8b. Voorstel tot benoeming van de heer A. van Spronsen tot lid van de raadscommissie Maatschappelijke Omgeving
 • 9. Vaststelling van besluiten waarover geen beraadslaging plaatsvindt (hamerstukken)
 • 9.1. Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit voor het perceel Nieuwe Tuinen 46a - 48 te De Lier
 • 9.2. Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit voor de percelen Kapelland 1 en 1a te De Lier
 • 9.3. Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit op het perceel Nieuweweg 57k, Kartcentrum Racing Inn te Poeldijk
 • 9.4. Voorstel tot beschikbaarstelling van een budget voor het vervroegd opstellen van het Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2014
 • 9.5. Voorstel tot vaststelling van het milieujaarverslag 2008
 • 9.7. Voorstel tot aansluiting van de Lange Broekweg op de nieuwe rotonde Veilingroute/Verlengde Veilingroute (3-in-1 project)
 • 9.9. Voorstel tot het vrijgeven voor inspraak van het ontwerp "Ruimtelijk ontwikkelingskader 's-Gravenzande 2020"
 • 9.10. Verzoek tot het onttrekken van een gedeelte van het perceel, kadastraal bekend gemeente Wateringen, sectie A, nr. 6984, plaatselijk bekend Kerklaan 55 te Wateringen aan het openbaar verkeer
 • 9.11. Voorstel tot vaststelling van de nota Vrijwilligersbeleid 2009-2012 "De onmisbare kracht"
 • 9.12. Voorstel tot vaststelling van de Verordening Langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand Westland
 • 9.13. Voorstel tot vaststelling van de tweede wijziging van de Verordening Activering en reïntegratie in verband met de inwerkingtreding van de Wet Stap
 • 9.14. Voorstel tot vaststelling van de nota Visie Dienstverlening Dichtbij
 • 9.15. Voorstel tot vaststelling van het Meerjarenperspectief taakveld grondbedrijf (MPG) 2009-2012
 • 9.16. Versoberde reconstructie IRG-De Baak, deel Baakwoning
 • 9.17. Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet voor de nieuwbouw van de scouting Poeldijk
 • 9.18. Voorstel tot aanpassing gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Midden-Delfland
 • 9.19. Voorstel om geen zienswijze in te dienen over de Meerjarenbegroting 2010-2013 HulpverleningsRegio Haaglanden (HRH)
 • 9.20. Voorstel tot intrekking van de Verordening kwaliteitsregeling peuterspeelzalen Westland 2006
 • 9.6. Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet voor een autotunnel nabij Westerlee onder de 2de Ontsluitingsweg Hoek van Holland (3-in-1 project)
 • 10. Beraadslaging ten aanzien van het door het college voorgenomen onderzoek inzake de doelmatigheid en doeltreffendheid van de sturing door de gemeente binnen de opdrachtgever & opdrachtnemerrelatie in het project Bernadetteschool
 • 11. Beraadslaging over de brief van het door het college inzake de Verdilaan en omgeving, resultaten externe quick-scan (d.d. 1 juli 2009) en de beantwoording van de ingediende vragen van de fracties
 • Sluiting

Automatisch verversen:


Welkom bij Politiek Archief!

Het vinden van raadsinformatie op overheidswebsites is vaak niet gemakkelijk. Informatie over wat raadsleden stemmen en waarover ze praten is vaak verborgen of helemaal niet aanwezig. Terwijl transparantie juist zo belangrijk is om de (lokale) democratie goed te laten werken. Politiek Archief brengt verandering; met Politiek Archief worden de vergaderingen van de lokale politiek inzichtelijk, doorzoekbaar én toegankelijk!

Politiek Archief bevat zo’n 90.000 uur aan audio-/video-opnames van vergaderingen die in de lokale politiek hebben plaatsgevonden. Denk hierbij aan gemeenteraadsvergaderingen, commissievergaderingen en vergaderingen van de Provinciale Staten. Deze opnames zijn bewerkt: ze zijn opgeknipt op agendapunt en spreker. Zo is heel specifiek te benaderen wanneer wat besproken is. Ook is het schriftelijk verslag van de vergadering (indien aanwezig) toegevoegd en zijn de bijbehorende stukken opgenomen in Politiek Archief. Uiteraard betreft het hier louter openbare informatie.

Zodoende is de informatie in Politiek Archief via verschillende invalshoeken te benaderen. Er kan gezocht worden op politiek thema, op partij, op spreker, op stemverhouding, noem maar op! En dat beperkt zich niet tot de gemeentegrenzen. Wat is er door de PvdA in Rotterdam en Leiden het afgelopen half jaar ingebracht over het thema basisonderwijs? En hoe is er gestemd over de motie over de sloop van het zwembad in Roermond? Hoeveel uur heeft de raad van Schagen de afgelopen twee jaar vergaderd? Dit soort vragen zijn voortaan gemakkelijk te beantwoorden met behulp van Politiek Archief. Politiek Archief verzamelt en combineert informatie en maakt deze op een slimme manier doorzoekbaar, zodat de politiek gemakkelijk toegankelijk wordt voor eenieder die hierin is geïnteresseerd.

Politiek Archief is een initiatief van NotuBiz. Momenteel zijn alle lokale overheden die hun verslaglegging door NotuBiz laten verzorgen opgenomen in Politiek Archief. Het is voor iedere overheidsinstelling mogelijk zich aan te sluiten bij Politiek Archief. Onder ‘Meedoen’ vindt u hier meer informatie over. Voor overige vragen of opmerkingen kunt u ons benaderen via de gegevens op de contactpagina.

Politiek Archief is een open initiatief waar alle politieke vergaderingen in kunnen worden opgenomen. Daarvoor moet de verslaglegging van de vergaderingen wel conform de eigenschappen van Politiek Archief verzorgd zijn. Anders ontstaat er een ongeordende database die nagenoeg waardeloos wordt doordat de informatie die is opgenomen niet eenduidig en dus moeilijk te doorzoeken is. Wilt u meer informatie over het toetreden tot Politiek Archief? Neem dan contact met ons op via de contactpagina!


Politiek Archief

Mail: secretariaat@politiekarchief.nl

Telefoon: 010-7890990


<
Verfijn zoekopdracht

Resultaten


 • Geen producten gevonden

Geen producten gevonden

 • Geen producten gevonden

 • Naam
 • Organisatie
 • Partij

Geen producten gevonden